Industriell matematikk er en av studieretningene du kan velge ved teknologistudiet i Fysikk og Matematikk (ved siden av Teknisk fysikk og Biofysikk. Valget skjer i slutten av andre klasse.

I slutten av tredje klasse vil de fleste velge å spesialisere seg innen en fagretning. Dette valget er ikke formelt, og det er fullt lovlig å blande fag fra ulike områder. Institutt for matematiske fag tilbyr fem fagområder:

(linkene fører til NTNUs infosider om faggruppene på engelsk)

Obligatoriske fag

3. klasse høst

3. klasse vår

4. klasse

Merk: i løpet av 4. klasse må man også ha tatt emnet Teknologiledelse.

4. klasse høst

4. klasse vår

5. klasse

På 5. klasse velger du på høsten en veileder du skal skrive fordypningsprosjekt på (15 studiepoeng). I tillegg tar man ett fordypningsemne man blir enig med veileder om (7.5 studiepoeng). Man skal også ha ett K-emne på høsten. Hvis du vil være i forkant kan du sjekke oppgavekatalogen med forslag til prosjekter for prosjektoppgave og masteroppgave. Oppgavekatalogen finner du her.

Tips: Mange som drar på utveksling i 4. klasse tar TMA4195 på høsten i 5. klasse og tar i løpet av 1-3. klasse et ekstra K-emne. Dette gjør det lettere å få godkjent utvekslingsemnene i studieplanen.

På våren skriver man masteroppgave som er 30 studiepoeng og har dermed ingen fag.

Valgbare fag

Som egne valgte emner har to relativt stor frihet til å velge emne selv. Man kan ha maksimalt to IT-emner (TDTxxxx) i studieplanen. Ta kontakt med studieveileder hvis du er usikker på om et emne kan godkjennes i din studieplan. Merk også at denne oversikten ikke oppdateres jevnlig, sjekk også NTNUs nettsider for oppdatert informasjon. Husk å sjekk om emnene bygger på noe du ikke har hatt.

Valgbare emner på vårsemesteret

I tillegg til oversikten kommer TMA4165, TMA4150 og TMA4180 som nevnt over.

 • TMA4190 Introduksjon til topologi ("in-top")
 • TMA4268 Statistisk læring ("statlær")
 • TDT4125 Algoritmekonstruksjon ("algkonst")
 • TDT4145 Datamodellering og databasesystemer ("databaser")
 • TMA4175 Kompleks analyse ("kompleks")
 • TMA4275 Levetidsanalyse ("levetid")
 • TMA4170 Fourieranalyse ("fourier")
 • TMA4192 Differensialtopologi ("difftop")
 • TMA4300 Beregningskrevende statistiske metoder ("berstat")
 • TDT4171 Metoder i kunstig intelligens ("AI-2")
 • TDT4300 Datavarehus og datagruvedrift ("DD")
 • TMA4180 Optimering 1
 • TMA4183 Optimering 2
 • TMA4230 Funksjonalanalyse
 • TMA4250 Romlig statistikk
 • TMA4310 Matematiske emner, videregående kurs

Valgbare emner på høstsemesteret

 • TMA4160 Kryptografi ("krypto")
 • TMA4220 Numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden ("element")
 • TMA4225 Analysens grunnlag ("AG")
 • TMA4295 Statistisk inferens ("statinf")
 • TMA4305 Partielle differensialligninger ("PDE")
 • TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens ("AI")
 • TDT4287 Algoritmer for bioinformatikk
 • TMA4205 Numerisk lineær algebra ("numla")
 • TMA4285 Tidsrekker
 • TMA4315 Generaliserte lineære modeller ("GLM")