Industriell matematikk er en av studieretningene du kan velge ved teknologistudiet i Fysikk og Matematikk (ved siden av [Teknisk fysikk](wiki:studie/tekfys) og [Biofysikk](wiki:studie/bio). Valget skjer i slutten av andre klasse.

I slutten av tredje klasse vil de fleste velge å spesialisere seg innen en fagretning. Dette valget er ikke formelt, og det er fullt lovlig å blande fag fra ulike områder. Institutt for matematiske fag tilbyr fem fagområder:

* [Analyse](https://www.ntnu.edu/imf/research/analysis)
* [Algebra](https://www.ntnu.edu/imf/research/algebra)
* [Differensialligninger og numerisk analyse (DNA)](https://www.ntnu.edu/imf/research/dna)
* [Statistikk](https://www.ntnu.edu/imf/research/statistics)
* [Topologi og geometri](https://www.ntnu.edu/imf/research/topology)

*(linkene fører til NTNUs infosider om faggruppene på engelsk)*


## Obligatoriske fag

### 3. klasse høst
* [[TMA4145 Lineære metoder]]
* [[TDT4120 Algoritmer og datastrukturer]]
* [[TMA4265 Stokastisk modellering]]
* [[TMA4215 Numerisk matematikk]]

### 3. klasse vår
* [[TMA4212 Numerisk løsning av partielle differensialligninger med differansemetoder]]
* [[TMA4267 Lineære statistiske modeller]]
* Minst én av [[TMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer]], [[TMA4150 Algebra]] og [[TMA4180 Optimering 1]].
* Eget valgt emne (må være valgbart, se oversikt under)

### 4. klasse

Merk: i løpet av 4. klasse må man også ha tatt emnet Teknologiledelse.

####  4. klasse høst
* [[TMA4195 Matematisk modellering]]
* Ett K-emne
* 2 egne valgte emner (må være valgbart, se oversikt under)

#### 4. klasse vår

* [[Eksperter i Team]]
* 3 valgbare emner

### 5. klasse
På 5. klasse velger du på høsten en veileder du skal skrive fordypningsprosjekt på (15 studiepoeng). I tillegg tar man ett fordypningsemne man blir enig med veileder om (7.5 studiepoeng). Man skal også ha ett K-emne på høsten. Hvis du vil være i forkant kan du sjekke oppgavekatalogen med forslag til prosjekter for prosjektoppgave og masteroppgave. [Oppgavekatalogen finner du her](https://wiki.math.ntnu.no/student/indmat/oppgavekatalog).

Tips: Mange som drar på utveksling i 4. klasse tar TMA4195 på høsten i 5. klasse og tar i løpet av 1-3. klasse et ekstra K-emne. Dette gjør det lettere å få godkjent utvekslingsemnene i studieplanen.

På våren skriver man masteroppgave som er 30 studiepoeng og har dermed ingen fag.


##  Valgbare fag
Som egne valgte emner har to relativt stor frihet til å velge emne selv. Man kan ha maksimalt to IT-emner (TDTxxxx) i studieplanen. Ta kontakt med studieveileder hvis du er usikker på om et emne kan godkjennes i din studieplan. Merk også at denne oversikten ikke oppdateres jevnlig, sjekk også NTNUs nettsider for oppdatert informasjon. Husk å sjekk om emnene bygger på noe du ikke har hatt.


###  Valgbare emner på vårsemesteret
I tillegg til oversikten kommer TMA4165, TMA4150 og TMA4180 som nevnt over.

* TMA4190 Introduksjon til topologi ("in-top")
* TMA4268 Statistisk læring ("statlær")
* TDT4125 Algoritmekonstruksjon ("algkonst")
* TDT4145 Datamodellering og databasesystemer ("databaser")
* TMA4175 Kompleks analyse ("kompleks")
* TMA4275 Levetidsanalyse ("levetid")
* TMA4170 Fourieranalyse ("fourier")
* TMA4192 Differensialtopologi ("difftop")
* TMA4300 Beregningskrevende statistiske metoder ("berstat")
* TDT4171 Metoder i kunstig intelligens ("AI-2")
* TDT4300 Datavarehus og datagruvedrift ("DD")
* TMA4180 Optimering 1 
* TMA4183 Optimering 2
* TMA4230 Funksjonalanalyse
* TMA4250 Romlig statistikk
* TMA4310 Matematiske emner, videregående kurs

###  Valgbare emner på høstsemesteret

* TMA4160 Kryptografi ("krypto")
* TMA4220 Numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden ("element")
* TMA4225 Analysens grunnlag ("AG")
* TMA4295 Statistisk inferens ("statinf")
* TMA4305 Partielle differensialligninger ("PDE")
* TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens ("AI")
* TDT4287 Algoritmer for bioinformatikk
* TMA4205 Numerisk lineær algebra ("numla")
* TMA4285 Tidsrekker 
* TMA4315 Generaliserte lineære modeller ("GLM")