Intro

Prikker Prikker knyttes opp mot brukeren på nabla.no, og vises på profilen. Prikkene gjelder i seks måneder (182 dager) fra påmeldingsdatoen. Kommitéen som arrangerer et arrangement har mulighet til å gi prikker etter den gjeldende kategorien. Medlemmer i styret har full tilgang til å redigere prikker. Prikkesystemet gjelder for alle arrangementer i regi av Nabla, så man kan for eksempel ikke delta bedpresser (BN) etter å ha unnlatt å betale for turen til Åre(Arrkom).

Påmelding/Avmelding Arrangement med påmelding har bindende påmelding, det er dermed ikke mulig å melde seg av etter avmeldingsfristen. Du har da selv ansvaret for å finne noen andre å selge billetten til. Det oppfordres til at personen øverst på en eventuell venteliste blir spurt først. Ventelisteplasser er også bindende. Disse kan tildeles på kort varsel i forkant av avmeldingsfristen og man har selv ansvaret for å melde seg av ventelisten eller melde seg av før avmeldingsfristen dersom man ikke kan delta.

Kategorier

Arrangementer med betaling

Ved betaling etter purring: 1 prikk
Dersom man er påmeldt på et arrangement etter avmeldingsfristen og unngår å betale før én mottatt purring. Purring sendes dersom man ikke har betalt innen betalingsfristen. Ved påmelding etter ordinær betalingsfrist skal betaling skje umiddelbart.

Ved manglende betaling: 4 prikker
Dersom man er påmeldt på et arrangement etter avmeldingsfristen og ikke betaler i det hele tatt innen arrangementstart. (Man får heller ikke delta på gjeldende arrangement)

Arrangementer uten betaling

Ved manglende oppmøte: 1 prikk
Gratis arrangement er også bindende. Dersom du ikke vil benytte deg av plassen er det viktig at du melder deg av slik at plassen kan gå videre til en annen.

Foredrag eller bedpres

Forsentkomming: 1 prikk
Dersom man møter opp mindre enn 15 minutter etter arrangementsstart.

Manglende oppmøte: 2 prikker
Hvis man ikke møter opp, eller kommer mer enn 15 minutter for sent.

Konsekvens

ved 4 (fire) prikker mister brukeren tilgang til å melde seg på arrangementer på nabla.no. Dette gjelder alle arrangementer i linjeforeningen Nabla.