This article is currently locked for editing.


  ## Intro
<b>Prikker</b>
Prikker knyttes opp mot brukeren på nabla.no, og vises på profilen. Prikkene gjelder i seks måneder (182 dager) fra påmeldingsdatoen. Kommitéen som arrangerer et arrangement har mulighet til å gi prikker etter den gjeldende kategorien. Medlemmer i styret har full tilgang til å redigere prikker. Prikkesystemet gjelder for alle arrangementer i regi av Nabla, så man kan for eksempel ikke delta bedpresser (BN) etter å ha unnlatt å betale for turen til Åre(Arrkom).

<b>Påmelding/Avmelding</b>
Arrangement med påmelding har bindende påmelding, det er dermed ikke mulig å melde seg av etter avmeldingsfristen. Du har da selv ansvaret for å finne noen andre å selge billetten til. Det oppfordres til at personen øverst på en eventuell venteliste blir spurt først. Ventelisteplasser er også bindende. Disse kan tildeles på kort varsel i forkant av avmeldingsfristen og man har selv ansvaret for å melde seg av ventelisten eller melde seg av før avmeldingsfristen dersom man ikke kan delta.

## Kategorier
<b>Arrangementer med betaling</b>

Ved betaling etter purring: <b>1 prikk</b><br>
Dersom man er påmeldt på et arrangement etter avmeldingsfristen og unngår å betale før én mottatt purring. Purring sendes dersom man ikke har betalt innen betalingsfristen. Ved påmelding etter ordinær betalingsfrist skal betaling skje umiddelbart.

Ved manglende betaling: <b>4 prikker</b><br>
Dersom man er påmeldt på et arrangement etter avmeldingsfristen og ikke betaler i det hele tatt innen arrangementstart. (Man får heller ikke delta på gjeldende arrangement)

<b>Arrangementer uten betaling</b>

Ved manglende oppmøte: <b>1 prikk</b><br>
Gratis arrangement er også bindende. Dersom du ikke vil benytte deg av plassen er det viktig at du melder deg av slik at plassen kan gå videre til en annen. 

<b>Foredrag eller bedpres</b>

Forsentkomming: <b>1 prikk</b><br>
Dersom man møter opp mindre enn 15 minutter etter arrangementsstart.

Manglende oppmøte: <b>2 prikker</b><br>
Hvis man ikke møter opp, eller kommer mer enn 15 minutter for sent. 
    
## Konsekvens
ved 4 (fire) prikker mister brukeren tilgang til å melde seg på arrangementer på nabla.no.
Dette gjelder alle arrangementer i linjeforeningen Nabla.