Fakta TDT4100
Navn Prosedyre- og objektorientert programmering
Forkortelse C++ (eventuelt CPP)
Obligatorisk for Alle på fysmat, 2. klasse vår
Foreleser Rune Sætre
Lab Nei
Lærebok Programming -- Principles and Practice Using C++
Øvinger Ja (ukentlig)
Eksamen Skriftlig eksamen

Link til emnebeskrivelse på NTNUs nettsider

Faget går ut på å lære seg Objektorientert programmering, i form av C++. Det gir en innføring i bruk av forskjellige klasser i C++ og teknikker for programmering av grafikk ved hjelp av FLTK-biblioteket.

Øvinger

Vær obs på at øvingene i TDT4102 er obligatoriske, ukentlige og tar opp mye tid. Enkelte har fått til å ha TDT4102 som ekstrafag i førsteklasse på våren, men vær obs på denne arbeidsmengden. Det finnes også mange ressurser på Github og lignende av tidligere studenter.