Fakta|TDT4100
---|---
 Navn | Prosedyre- og objektorientert programmering
 Forkortelse | C++ (eventuelt CPP)
 Obligatorisk for | Alle på fysmat, 2. klasse vår
 Foreleser | Rune Sætre
 Lab | Nei
 Lærebok | [Programming -- Principles and Practice Using C++](https://www.stroustrup.com/programming.html)
 Øvinger | Ja (ukentlig)
 Eksamen | Skriftlig eksamen

**[Link til emnebeskrivelse på NTNUs nettsider](https://www.ntnu.no/studier/emner/TDT4102/)**


Faget går ut på å lære seg **Objektorientert programmering**, i form av [C++](https://no.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B). Det gir en innføring i bruk av forskjellige klasser i C++ og teknikker for programmering av grafikk ved hjelp av [FLTK-biblioteket](https://www.fltk.org/). 


##  Øvinger
Vær obs på at øvingene i TDT4102 er obligatoriske, ukentlige og tar opp mye tid. Enkelte har fått til å ha TDT4102 som ekstrafag i førsteklasse på våren, men vær obs på denne arbeidsmengden. Det finnes også mange *ressurser* på Github og lignende av tidligere studenter.