Velkommen til **NablaWiki**, en wiki for linjeforeningen Nabla. Her finner du blant annet informasjon om studieløpet, fagene man kan og må ta, samt diverse info om linjeforeningen Nabla.

#### [Studieløp](https://nabla.no/wiki/studie/)


På denne siden finner du informasjon om studieløpet og studiets oppbygning, blant annet hvilke fag som er obligatoriske, og hvilke valgmuligheter du har med tanke på .

#### [Fag](https://nabla.no/wiki/fag/)


På denne siden finner du informasjon om fagene som er aktuelle for en fysmatter.

#### [Nablas lovverk](https://nabla.no/wiki/lovverk/)

Her finner du Nablas lover og forskrifter. Endringer stemmes gjennom på Store Kanoniske Ensemble, Nablas generalforsamling.

#### [Retningslinjer for arrangementer i Nabla](https://nabla.no/wiki/retningslinjer-arrangement/)

Her finner du Nablas lover og forskrifter. Endringer stemmes gjennom på Store Kanoniske Ensemble, Nablas generalforsamling.

#### [Sanger](https://nabla.no/wiki/sanger/)

Her finner du sangtekster

#### [Generelle tips](https://nabla.no/wiki/generelle-tips/)

Her finner du tips fra studenter, til studenter

#### [Historie](https://nabla.no/wiki/historie_hendelser/)

Her finner du informasjon om Nablas historie, og andre nevneverdige hendelser. Du finner også en oversikt over Nablas heders- og æreskomponenter.

#### [Diverse](https://nabla.no/wiki/diverse/) 

Her finner du diverse info, for eksempel gullkorn.