Bedriftskontakten Nabla

Bedriftskontakten Nabla (BN) er et kontaktledd mellom studenter på sivilingeniørstudiet "Fysikk og Matematikk" og fremtidige arbeidsgivere. Vi leverer profileringstjenester til næringslivet slik at det når spesielt ut til våre studenter, men også andre studieretninger ved NTNU. BN består av bedkom som alle jobber med å kontakte bedrifter, arrangere bedriftspresententasjoner og lignende, og eurêkakom som er ansvarlige for gjennomføring av karriéredagen eurêka.

BN arrangerer jevnlig bedriftspresentasjoner gjennom hele året. Vi står for planlegging, booking, eventuell transport og bespisning samt informasjonsflyt ut til de aktuelle studentene. I tillegg legger vi til rette for jobbintervjuer og at bedriften kan ha en stand på campus.

Vi har også vår egen karrieredag, eurêka, som arrangeres hvert år i månedskiftet januar/februar. Den består av et standområde i Realfagsbygget på Gløshaugen, bedriftspresentasjoner, populærforedrag, konkurranser, bespisning, kurs med mer.