Om studiet

Fysikk og matematikk danner basis for all teknologisk utvikling. Sivilingeniørstudiet Fysikk og matematikk ved NTNU har utdannet kandidater siden 1947 og hvert år blir om lag 80 studenter uteksaminert fra studiet.

Innenfor studieretningen spesialiserer studentene seg enten innen teknisk fysikk, industriell matematikk eller biofysikk og medisinsk teknologi. Studentene opparbeider seg stor faglig tyngde og en grunnleggende forståelse som kan anvendes på svært mange ulike områder. Store valgmuligheter gjør at studentene kan spesialisere seg innen retninger som elektronikk, statistikk og analyse, IT, modellering, fluidmekanikk, geologi og medisinsk forskning for å nevne noen.

Studieprogrammet ligger på NTNUs topp tre liste når det gjelder opptakskrav til sivilingeniørstudier. Studentene scorer også svært høyt på eksamener til tross for at studiet er svært krevende. Det som kjennetegner studentene ved studieprogrammet er at de er ekstremt løsningsorienterte og raskt setter seg inn i nye problemstillinger. Et tøft studie med fokus på dyp forståelse innen teknologi gjør at studentene utvikler en evne til å raskt tilegne seg ny kunnskap.

Konsulentbransjen, forskningsbransjen og olje- og gassindustrien er sektorer der studentene fra studieprogrammet er godt representert. På studiet tilegner studentene seg også svært gode IT-kunnskaper, samt et bredt kjennskap til modelleringsverktøy. Dette gjør at mange av studentene også havner i IT-bransjen etter endt studium. Flere studenter velger også å rette seg mot bank- og finanssektoren.

"…Jeg startet på avdelingen for fysikk og matematikk i 1987, og valgte senere retningen "teknisk fysikk" med spesialisering i materialfysikk/teoretisk fysikk. Jeg har i ettertid jobbet innenfor ulike områder, og opplevde at fysikkutdanningen ga et meget godt fundament for videre utdanning (dr. grad) og yrkesliv. Mine gamle studievenner er nå spredd i en lang rekke ulike virksomheter. Sist, men ikke minst, vil jeg gjerne legge til at det var et svært godt sosialt miljø på studiet, og at årene som student ved Fysikk og Matematikk var de beste i livet!" Ann Mari Svennsom, seniorforsker SINTEF

"…Å være konsulent i Accenture er for meg å drive med caseløsning på heltid, og få betalt for det. Det krever både en analytisk tilnærming til problemstillingen og evnen til å kunne samarbeide med andre kolleger og/eller kunder som har en annen bakgrunn enn meg selv. Fysmat har lært meg å tenke analytisk, og gjennom deltakelse i Nabla fikk jeg erfaring i det å samarbeide med andre." Vebjørn Tveiterås, Accenture

"…Jeg begynte på sivilingeniørstudiet i 2000 og valgte teknisk fysikk som studieretning. Jeg valgte å ta prosjektoppgaven på forskningssenteret til Statoil på Rotvoll innenfor geofysikk. Etter det fortsatte jeg med diplomoppgave på Sintef Petroleumsforskning. Jeg fikk jobb på Hydro sitt forskningssenter i Bergen rett etter oppstart på diplomoppgaven og jobber i dag med geofysikk sammen med flere fra fysmat både med og uten doktorgrad. Jeg får i det daglige bruk for mye av det jeg lærte på fysikk og matematikk. Fysisk intuisjon og en matematisk tilnærming har vært viktig for å gjøre den jobben jeg gjør i dag som forsker. Det er en bredde som en gjerne ikke får på de fagspesifikke studiene." Espen Oen Lie, Statoil

Les mer om fysikk- og matematikkstudiet inne på NTNU sine nettsider.