Nablas fond


Fondsstyret 2020/21:

  • Sindre Stenen Blakseth
  • Kristian Willassen
  • Ingvild Lyngved Ødegård
  • Evy Gjedrem
  • Frederick Nilsen
  • Silje Marie Anfindsen

Kontakt: fondet@nabla.ntnu.no

Nablas fond er en pott med penger som har til formål å fordele Nablas økonomiske overskudd rettferdig på nåværende og fremtidige komponenter. Hvis din komité eller undergruppe trenger støtte til et større enkeltinnkjøp eller du har en idé du ønsker å få gjennomført for Nabla, er det mulig å søke om støtte fra fondet. Dette gjøres ved at man sender en mail med en søknad som forteller hvem som søker, søknadens formål og søknadssum oppgitt i norske kroner. Som generell regel er det større sjanse for at søknaden godkjennes jo flere komponenter innkjøpet vil komme til gode. Støtte kan normalt ikke innvilges til kjøp eller arrangement som allerede er gjennomført. Hvis du har spørsmål angående søknadssum eller liknende, er det bare å sende mail eller kontakte et av fondsstyrets medlemmer direkte.