Nablas fond


Hva:

Nablas fond er en pott med penger som har til formål å fordele Nablas økonomiske overskudd rettferdig på nåværende og fremtidige komponenter. Hvis din komité eller undergruppe trenger støtte til et større enkeltinnkjøp eller du har en idé du ønsker å få gjennomført for Nabla, er det mulig å søke om støtte fra fondet. .

Hvordan søke:

Send en mail til oss i fondet der du legger ved en søknad. Vi har laget en eksempelsøknad man bør følge. Kort oppsummert skal en søknad inneholder følgende:

 1. Hvem som søker
 2. Søknadens formål
 3. Velbegrunnet søknadssum oppgitt i norske kroner (helst med lenke til produkt det søkes om)

Vit at:

 • Som generell regel er det større sjanse for at søknaden godkjennes jo flere komponenter innkjøpet vil komme til gode.
 • Støtte kan ikke innvilges til dekning av ordinær drift.
 • Det er kun komponenter eller undergrupper av Nabla som har anledning til å søke om fondets midler.

Fondsstyret 2021/22:

 • Kristine de Boer
 • Elsa Dalbye
 • Kristian Willassen
 • Per Øygård Ryjord
 • Eirik Endresen
 • Magnus Karlsen

Send oss en mail på fondet@nabla.no . Hvis du har spørsmål angående søknadssum eller liknende, er det bare å sende mail eller kontakte et av fondsstyrets medlemmer direkte.