Nablas fond

Fondstyret 2019/20:

  • Daria Barjaktarevic
  • Aleksander Johnsen Solberg
  • Nanna Berre
  • Frederick Nilsen
  • Nina Salvesen
  • Silje Marie Anfindsen

Kontakt: fondet@nabla.ntnu.no

Nablas fond er en pott med penger som har til formål å fordele Nablas økonomiske overskudd rettferdig på nåværende og fremtidige komponenter. Hvis din komité eller undergruppe trenger støtte til et større enkeltinnkjøp eller du har en idé du ønsker å få gjennomført for Nabla, er det mulig å søke om støtte fra fondet. Dette gjøres ved at man sender en mail med en søknad som forteller hvem som søker, søknadens formål og søknadssum oppgitt i norske kroner. Som generell regel er det større sjanse for at søknaden godkjennes jo flere komponenter innkjøpet vil komme til gode. Hvis du har spørsmål angående søknadssum eller liknende, er det bare å sende mail eller kontakte et av fondstyrets medlemmer direkte.