Tek- og bærekraftshackathon med Fremtind og Amazon Web Services

Fremtinds viktigste oppgave er å hjelpe folk til å ta vare på helse, verdier og omgivelser – Fremtind vil bidra til endring i samfunnet. Med SpareBank 1 og DNB som eiere har Fremtind relasjoner til 3 millioner nordmenn. Disse 3 millionene bidrar til store CO2-utslipp fra hus og biler som er forsikret hos Fremtind. Samtidig sier stadig flere at de ønsker hjelp til å ta gode valg for et bedre miljø.

Det vil bli bespisning med tapas på kjellhuset etter bed.pressen. Send evetuelle allergier til carolje@stud.ntnu.no før kl. 12 11.februar.

Ved hjelp av teknologi og datafangst vil Fremtind forstå, predikere og påvirke atferd. Smarte forsikringer er ett eksempel på det. Fremtind mener denne typen forsikringer kan bidra til mindre utslipp av klimagasser. Det kan også bidra til å utjevne forskjeller i samfunnet, fordi redusert risiko for skader og sykdom kan bidra til å øke livskvaliteten og levestandarden til de som har mindre ressurser i utgangspunktet.

Det er flere samfunnsutfordringer Fremtind ønsker å bidra til å løse. De ser at skademønstre endres. Én årsak er mobilbruk i bil. En annen er ekstremvær, med styrtregn, flom og skred, som kundene våre stadig oftere blir utsatt for. Det siste tiåret har forsikringsbransjen utbetalt nesten dobbelt så mye i erstatning for naturskader som de foregående tyve årene. Ekstremvær er den nye normalen.

Skader er sløsing med ressurser! Hver eneste skade som forebygges betyr mindre ressursforbruk, utslipp og utgifter – og det gir en tryggere hverdag for folk og bedrifter. Hvordan kan Fremtind bidra til å forebygge mer effektivt?

Folk vil ha råd om hvordan de kan leve mer bærekraftig. Kan Fremtind ved hjelp av innsikt fra data bidra til at eiendeler som er forsikret hos dem brukes mer ressurseffektivt? Kanskje kan bilen deles med noen?

Fremtind erstatter skader for mellom 6 og 7 milliarder kroner i året. Hvordan kan selskapet legge til rette for at kundene skal velge mer bærekraftige alternativer etter at en skade har skjedd? Kanskje er det nå fossilbilen skal byttes ut med nabobil, elsykkel og månedskort? Eller kanskje det som er skadet kan repareres i stedet for å bli erstattet med nytt? Reparasjonsøkonomien (sirkulærøkonomi) trenger store aktører for å skape etterspørsel.

Fremtind har de siste årene satset på teknologi og analytics for å blir de beste problemløserne for kundene sine. Selskapet har sterk kompetanse på maskinlæring, skyteknologi, IOT og dataintensive systemer.

Nå ønsker de hjelp fra Norges beste hoder til å utvikle nye tjenester og konsepter gjennom et Bærekraftshackaton i AWS. De tilbyr ressurser i Amazon Web Services og god støtte og opplæring i skyverktøyene. Her kan man lære mye! Fremtind ønsker at dere selv går sammen i teamene dere trives best i – og vinnerteamet får sammen sommerjobb hos Fremtind for å jobbe videre med ideen/løsningen/prototypen deres i seks uker!

Les mer om Fremtind på LinkedIn, følg de på Instagram og ta en titt på bloggen deres.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Starter
Slutter
Sted KJL5
Bedrift Fremtind forsikring
Registrering åpner
Trinn
Påmeldingsfrist
Avmeldingsfrist
Prikkregler Bedpres
Påmelding kreves
Påmeldingen er stengt.

5 påmeldt av 25 plasser

Meta