Bedpres Norsk Regnesentral

Vi i Norsk Regnesentral er avhengige av å finne frem til dere som er interessert i faget vårt, og gleder oss til å møte dere på bedriftspresentasjonen. Etter bedriftspresentasjonen blir det pizza og mingling på cafe sito.

Som et av Europas ledende forskningsmiljøer på statistikk, driver vi med både oppdragsforskning og grunnforskning og benytter et bredt spekter av metoder på en rekke fagfelt.

Vi har en stor kundeportefølje innen teknologi, industri og forvaltning, der vi blant annet jobber med prognoser, tidsserieanalyser, nettverksmodellering, prosessoptimering og analyser av svært store datasett.

Vi kvantifiserer risiko innen bank, forsikring– og råvaremarkeder, og har utviklet et stort antall systemer knyttet til trading og risikostyring for ulike kraftselskaper.

I tillegg jobber vi med klima- og miljøstatistikk, og er ledende innenfor jordobservasjon. Bildeanalyseavdelingen vår utvikler blant annet metoder for analyse av satellittbilder og objektgjenkjenning.

Innen biostatistikk modellerer vi smittsomme sykdommer, estimerer biomasse hos oppdrettsfisk og predikerer bestanden av villfisk og hval. Og vi jobber med genomikk hos mennesker og bioinformatikk.

TIl slutt er olje- og gassektoren er også et viktig forskningsfelt for NR, der vi blant annet jobber med reservoarmodellering.

Norsk Regnesentral er vertsinstitusjon for BigInsight, et senter for forskningsdrevet innovasjon.

Norsk Regnesentral består av 75 forskere, vi har et internasjonalt miljø, og holder til i lyse lokaler i Kristen Nygaards hus ved Forskningsparken i Oslo.

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Starter
Slutter
Sted R8
Bedrift Norsk Regnesentral
Registrering åpner
Trinn
Påmeldingsfrist
Avmeldingsfrist
Prikkreglement Bedpres
Påmelding kreves
Påmeldingen er stengt.

48 påmeldt av 80 plasser

Meta