Bedriftspresentasjon med IFE

IFE inviterer til bedriftspresentasjon med bespisning!

Har du spørsmål underveis i presentasjonen? Still dem her: Teams

IFE er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi. Instituttets hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren, og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. Instituttet arbeider for et mer klimavennlig energisystem basert på fornybar og CO2-fri energi. Temaer for denne bedpresen kommer til å være: hydrogenforskningen, batteriforskningen, digitalisering og cyber security. Presentasjonen er delt inn i to deler på 2x20 min. Det blir bespisning med burger fra Graffi Grill og drikke for alle deltakere underveis! På grunn av smittevern er linjeforeningene delt i hver sin forelesningssal. Vi minner likevel om å holde avstand og god håndhygiene! Dersom du ønsker vegetar/vegan/allergi, må dette meldes til eiviheg@stud.ntnu.no innen søndag. Vel møtt!

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Starter
Slutter
Sted S8
Bedrift IFE
Registrering åpner
Trinn
Påmeldingsfrist
Avmeldingsfrist
Prikkregler Bedpres
Påmelding kreves
Påmelding er ikke åpen

50 påmeldt av 50 plasser

Meta