Bedriftspresentasjon med IFE

Fornybar energiproduksjon og fremtidens energiløsninger (Sol, vind, batterier, hydrogen og systemer)

IFE (Institutt for energiteknikk) er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi. Instituttets hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energi- og petroliumssektoren, og ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. Instituttet arbeider for et mer klimavennig energisystem basert på fornybar og CO2-fri energi.

Temaene for bedbressene vil være:

  • Tirsdag 13. april: Digitalisering, kunstig intelligens, cyber security, menneskesentrert digitalisering og robotikk.
  • Torsdag 15. april: Fornybar energiproduksjon og fremtidens energiløsninger (Sol, vind, batterier, hydrogen og systemer)

Instituttet kommer også til å snakke om sommerjobbene de har utlyst og muligheten for sammarbeid med tanke på masteroppgave. 

Underveis i presentasjonen vil de gjennomføre en konkurranse hvor topp 10 får morgenlevering i premie.

Bedriftspresentasjonen vil foregå digital og link vil bli sendt u til de påmelte. Siden det er digitalt vil det være ubegrenset med plasser og det vil være åpent for all kull. 

 

Sjekk ut bedriften: https://ife.no/

Mer info kommer.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Starter
Sted Digitalt
Bedrift IFE
Registrering åpner
Trinn
Påmeldingsfrist
Avmeldingsfrist
Prikkregler Bedpres
Påmelding kreves
Påmelding er ikke åpen

15 påmeldt av 200 plasser

Meta