Webkoms kodegolf

Innenfor programmering finnes det mange ulike "sportsgrener". Noen handler om å løse en oppgave på kortest mulig tid, det vil si tiden det tar å skrive et fungerende program. Andre om å løse en oppgave på kortest mulig kjøretid, det vil si tiden programmet bruker på å løse oppgaven. En tredje kategori handler om å løse en oppgave på færrest mulig tegn; kodegolfing. Ordet kommer av at man i golf forsøker å komme seg rundt banen på færrest mulig slag.

Nyeste oppgave: Påsketall


Alle kodegolfer:

Oppgave Beste resultat Ditt resultat
Hohoho 13 (Frederick Nilsen) --
Emirp Numbers 119 (Andreas Sandø Krogen) --
Evil Numbers 42 (Sander Ruud) --
Happy numbers 57 (Bjørnar Gullikstad Hem) --
Sorterte primtall 72 (Erlend Syljuåsen) --
Påsketall 59 (Sander Ruud) --