Sommerjobb - korrosjon og undervanns-kraftdistribusjon

Overflatetopografi for forståelse av korrosjonsmekanismer og -risiko ved påtrykk av vekselstrømmer

Motivasjon og relevans
Offshore kraftdistribusjon er relevant i forbindelse med for eksempel elektrisk oppvarming av oljerør, elektrifisering av oljeinstallasjoner, vindkraftutbygginger, havbruk, etc. I senere tid har det vært flere eksempler på svikt av viktig utstyr, der feilene forklares ved AC-korrosjon. AC-korrosjon i undervanns-kraftinstallasjoner er et relativt lite utforsket område. Det er viktig å forstå årsakssammenhengene og risikoen for AC-korrosjon i eksisterende og fremtidige anlegg.

Bakgrunn
Som en del av et forskningsprosjekt gjør SINTEF Energi omfattende testing av AC-korrosjon på stål- og aluminium-materialer. I analysen av objektene er det ønskelig å se på overflatestrukturen for å forstå korrosjonsmekanisme, -risiko og -rater.

Oppgaven består i
* Å studere testobjekter i mikroskop og/eller ved bruk av andre analysemetoder.
* Å vurdere korrosjonsmekanismer.
* Relatere funnene til korrosjonsrisiko i installasjoner offshore.
* Dokumentere arbeidet i rapport.

Forutsetninger
* Interesse for forståelse av fenomen og mekanismer.
* Fordel med bakgrunn i material- eller korrosjonsfag.
* Fordel med kjennskap til mikroskopi.

Medveileder: Kristian Thinn Solheim

Slik søker du Søknad sendes til EN-sommerjobb2018@sintef.no

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker (maks 3). Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge.

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta