header

Forsker - kommunikasjonsteknologi

Vi søker en medarbeider som er interessert i forsvar og sikkerhet, som ønsker å være med og forme hvordan Forsvaret utnytter moderne kommunikasjonsteknologi.

Forsvaret er avhengig av robuste og sikre kommunikasjonsløsninger for å kunne løse sine oppdrag, inkludert trådløse kommunikasjonssystemer som er motstandsdyktige mot fiendtlig påvirkning.

FFI har i flere år forsket på kommunikasjonsteknologi for militær bruk og har nå behov for å øke kompetansen på dette feltet ytterligere.

Vår nye medarbeider må ha oppdatert kompetanse innenfor flere av følgende områder:

  • Radio- og satellittkommunikasjon
  • Mobilteknologier, for eksempel 5G
  • Antenneteknologier
  • Telekommunikasjon
  • Distribuerte og heterogene nettverk
  • Planlegging, design og administrasjon av kommunikasjonsnettverk

Arbeidsoppgavene vil variere. I tillegg til teoretiske studier og eksperimentering vil stillingen innebære samarbeid med Forsvaret, norsk og internasjonal industri og forskningsinstitusjoner i andre Nato-land. Vi deltar aktivt i arbeidsgrupper og standardiseringsprosesser i Nato.

Du må ha relevant utdanning med gode resultater på master- eller doktorgradsnivå.

Stillingen krever evne til nytenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning som støtter oppdragsgiverne våre. Du må være allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert, og ha analytiske evner. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ.

Du må beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uten hensyn til alder, kjønn eller bakgrunn. Nyutdannede oppfordres til å søke. De som søker jobb hos oss, må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det som er nødvendig for stillingen og oppgavene.

Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi tilbyr utfordrende og allsidige oppgaver i et tverrfaglig miljø. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen ved FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det blir trukket to prosent til innskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til sjefsforsker Ole Ingar Bentstuen, tlf. 63 80 73 87 eller forskningsleder Jan Erik Voldhaug, tlf. 63 80 79 28.

Send søknad merket ref. nr. 2018/01842, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående skole, høyere utdanning og praksis, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 21. oktober 2018.

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta