Sommerjobb 2019

Du som studerer på høyskole-/universitetsnivå er velkommen til å søke sommerjobb hos oss.

Oppgavene er tilpasset forventet kunnskaps-/erfaringsnivå, eller litt høyere. Kjennskap til Forsvaret er ikke nødvendig. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Vanlig sommerjobblengde er 8-10 uker. Les mer om sommerjobb ved FFI.

Søknaden

I søknadskjemaet må du merke det/de fagfeltene du ønsker å jobbe innenfor – se listen nedenfor, og mer om de aktuelle fagområdene. Skriv gjerne litt om deg selv i søknaden, om spesielle faginteresser og fritidsinteresser.

Vi ber om vitnemål med karakterutskrifter fra både videregående skole og høgskole/universitet. Du som har vitnemål fra utenlandske læresteder må også legge ved beskrivelse av karakterskalaen ved lærestedet.

Sikkerhetsklarering

De som søker jobb hos oss må være norske statsborgere, kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for jobben som skal gjøres. Nødvendig graderingsnivå for sommerstudenter er Konfidensielt. NB! Dersom du studerer eller har hatt lengre opphold i utlandet, kan sikkerhetsklareringen ta lengre tid. Les mer om Sikkerhetsklarering.

Vi har fleksibel arbeidstid innenfor 37,5 time/uke, kl.0800-1500. Sommerjobben lønnes med timelønn i spennet kr.187,90 - 238,15 - avhengig av hvor langt du har kommet i studiene.

Søknadsfristen er 15. november. I desember vil du få svar om du er aktuell for sommerjobb hos oss.

Om Send søknad-lenken: Dersom du ikke har søkt jobb hos oss tidligere, og ikke har brukernavn og passord, haker du bare av for at du aksepterer personvernbetingelsene og klikker på Neste, som du finner nederst til høyre på send-søknad-siden.

Send søknad merket ref.nr. 2018/01706 vedlagt vitnemål, innen 15. november 2018.

Dette jobber vi med på FFI:

antropologi, sosialantropologi (Kjeller)

biokjemi og cellebiologi (Kjeller) distribuerte systemer og nettverk (Kjeller, Horten)

elektronikk, konfigurerbar elektronikk (Kjeller, Horten)

flyteknikk (Kjeller)

fysikk – atmosfærefysikk og romteknologi, halvlederfysikk, kjernefysikk, elektrooptikk, laserfysikk (Kjeller)

fysiologi og medisin (Kjeller)

IKT-sikkerhet (Kjeller)

kjemi – analytisk, fysikalsk, kjernekjemi, miljøkjemi, organisk, uorganisk (Kjeller)

kybernetikk (Kjeller, Horten)

logistikk og logistikkledelse (Kjeller)

matematikk, anvendt matematikk (Kjeller, Horten)

material- og nanoteknologi (Kjeller)

miljø-, geo- og hydroakustikk (Kjeller, Horten)

modellering og simulering (Kjeller, Horten)

molekylærbiologi, mikrobiologi, bioteknologi (Kjeller)

navigasjon (Kjeller, Horten)

numeriske strømningsberegninger (Kjeller)

operasjonsanalyse (Kjeller)

programvareteknikk (Kjeller, Horten)

radar og mikrobølgeelektronikk (Kjeller)

radiokommunikasjon og telematikk (Kjeller)

samfunnssikkerhet (Kjeller)

signalanalyse og bildebehandling (Kjeller, Horten)

sikkerhetspolitikk (Kjeller)

sonarer (Kjeller, Horten)

spill og spillutvikling (serious gaming) (Kjeller)

systemarkitektur (Kjeller)

toksikologi (Kjeller)

undervannsteknologi (Kjeller, Horten)

økonomisk og strategisk analyse (Kjeller)

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta