Forskningsassistent i prosjekt "Autonome team: A-team"

Vi ser etter en student som sammen med oss skal jobbe innenfor informatikk eller nærliggende fagområder som teknologi, innovasjon, organisasjon og ledelse.

ca 150 timer
(frem til 1/7 – 2019)

Bakgrunn prosjekt

Team, og spesielt autonome kryssfunksjonelle team, blir i økende grad brukt som en måte å organisere arbeid på. Autonome kryssfunksjonelle team har potensial til å være en svært effektiv og fleksibel arbeidsform, spesielt i bransjer kjennetegnet av raske markedsendringer, slik som innenfor IKT og finans. Bedriftene må kunne tilpasse seg komplekse og uforutsigbare oppgaver, hvor de raskt må endre fokus etter kundenes behov, og hvor innovasjonsarbeidet er kontinuerlig.

For at autonome kryssfunksjonelle team skal være effektive i dagens og fremtidens verdiskapingsprosesser preget av komplekse prosesser og høy usikkerhet, har vi behov for ny kunnskap om hvordan slike team fungerer. Vi forsker sammen med bedriftene om hvordan autonome team kan fungere innenfor software, men også på tvers av bransjer. Vi tester ut nye modeller for teamorganisering hvor kompetanse og fordelene med den norske arbeidslivskulturen utnyttes på best mulig måte.

I prosjektet fokuserer vi på 3 kjernetema i forhold til teamautonomi: lederskap, koordinering og kunnskapsforvaltning. De fire bedriftspartnerne er Kantega, Knowit, Skandiabanken og Storebrand.

Det er også en fordel om du kunne tenke deg å skrive masteroppgave innenfor A-team.

Arbeidsoppgaver:

  • Transkribering av innsamlet materiale
  • Forbedrede rapportering av resultater
  • Forberede analyse
  • Oppdatere hjemmesider og medier der prosjektet formidler resultater.
  • Deltakelse på møter og workshoper (interne og eksterne med kunder)

Vilkår

    1. års-student eller masterstudent med gode kunnskaper i forskningsmetodikk
  • Et notat om motivasjon for å søke stillingen som forskningsassistent (rundt 300 ord)
  • Karakterutskrift sendes med søknaden

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta