header

Forsker – modellering og analyse for missilanvendelser

Er du analytisk og nysgjerrig? Har du lyst til å bruke kunnskapene dine til modellering og analyse av virkelige, komplekse systemer?

Vi ønsker nå å styrke vår faggruppe med en forsker som kan bidra med nye ideer innen modellering og simulering, dataanalyse og datainnsamling rettet mot dagens missiler og videreutvikling av dem. Du vil være del av et større forskerteam, og ha jevn dialog med Forsvaret og industrien.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) jobber med bruk og videreutvikling av missiler i det norske Forsvaret. Dette gjelder alt fra direkte kortsiktig bruk og støtte, til langsiktig forskning og utvikling med tanke på forbedringer i neste generasjon missiler

Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver i et utfordrende og spennende fagmiljø. Arbeidsoppgaver vil kunne omfatte planlegging og gjennomføring av målinger, bearbeiding, analyse og visualisering av data, utvikling av analyse- og simuleringsverktøy, og utvikling av modell­er innen missilteknologi.

Vi søker allsidige, faglig nysgjerrige og løsningsorienterte medarbeidere som har gode analytiske evner. Du må evne å tenke nytt, ha et ønske om å utvikle deg faglig og å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/ doktorgradsnivå innen fysikk, matematikk eller programmeringsfag.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn- også nyutdannede. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Kandidatene må kunne sikkerhetsklareres og kun ha norsk statsborgerskap.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut i fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forskningsleder Lars Trygve Heen, mobiltlf. 916 40 470 eller forsker Hans Christian Palm, mobiltlf. 951 51 938.

Søknad merket ref. nr. 2019/00507, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 7. april 2019.

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta