header

[Utløpt] Målefysiker, fast stilling (Fluid måleteknikk)

Til vår avdeling Nasjonalt laboratorium søker vi nye dyktige medarbeidere. Avdelingen består av 28 medarbeidere som arbeider med avansert måleteknikk. Vi tilbyr kalibrering og måletekniske tjenester, samsvarsvurderinger, kurs og konsulenttjenester og vi gjennomfører forskningsprosjekter.

Fluid måleteknikk (NL 19-2)

Stillingen er knyttet til fagområdet fluid måleteknikk på gruppe for fluid og masse. Det er også aktuelt med arbeidsoppgaver i samarbeid med kolleger knyttet til andre grupper og avdelinger i Justervesenet. Det er en stilling som innebærer stor grad av selvstendighet, men som også krever samarbeid med andre medarbeidere. Fluid måleteknikk er et sentralt fagområde for Justervesenets virksomhet. Dette inkluderer nasjonale referanser for måling, kalibreringstjeneste, forskning/utvikling, sertifisering og tilsyn. Personen vi ansetter er faglig sterk og går inn i en gruppe på fem medarbeidere.

Oppgavene innebærer

 • utvikle fagområdet for fluid måling, herunder målesystemer og metoder
 • delta i FoU-prosjekter
 • utvikle kalibreringstjenesten og utføre kalibrerings- og måleoppdrag
 • delta i interne utviklingsprosjekter
 • delta i internasjonalt samarbeid
 • Kvalifikasjonskrav og egenskaper

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning (MSc, PhD eller tilsvarende) innenfor et eller flere av områdene fysikk, termodynamikk, strømningslære, materialteknologi eller tilsvarende
 • gjerne erfaring fra industri, forskning eller laboratoriearbeid
 • gjerne kjennskap til LabView eller tilsvarende utviklingsverktøy for instrumentstyring og datainnsamling
 • gjerne erfaring med simuleringsverktøy
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper

 • er faglig sterk
 • er nøyaktig, praktisk anlagt og strukturert
 • har stor arbeidskapasitet
 • har gode samarbeidsevner
 • tar initiativ og arbeider selvstendig

Vi kan tilby

 • en lærerik stilling i et faglig sterkt miljø
 • topp moderne laboratorier
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid/sommertid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som over-/senioringeniør fra kr 500 000 til kr 725 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvali?serte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger:

Gruppeleder Henning Kolbjørnsen, direkte telefon. 64 84 84 42

Avdelingsdirektør Hans Arne Frøystein, mobiltelefonnr. 414 54 142

Telefon: 64 84 84 84. Se også www.justervesenet.no

Send elektronisk søknad/CV via knappen «søk stillingen» på denne sidenl, innen 03.04.2019. Vi ber om at du i tillegg vedlegger kopi av vitnemål fra høyeste formelle utdanning. Søknadene skal merkes med referansekode NL 19-2.

Har du problemer med å sende elektronisk søknad, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice tlf. 75 54 22 20

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta