Forsker – maskinlæring/dyp læring

Vil du jobbe med kunstig intelligens for automatisert bildetolkning?

Vi søker forsker til å jobbe med maskinlæring for automatisert analyse/tolkning av bildedata. Vi jobber på et bredt spenn av bildetyper: bilder og video fra vanlige kameraer, multi- og hyperspektrale kameraer, radarsensorer, ladarsensorer, m.m. Vi samarbeider tett med Forsvaret og fagmiljøer internasjonalt. Du vil bli del av Forsvarets forskningsinstitutts (FFI) strategiske satsing på kunstig intelligens.

Arbeidsoppgaver er utvikling og uttesting av metodikk og programvare for automatisert analyse/tolkning av data fra ulike typer bildedannende sensorer, vitenskapelig publikasjon av arbeid, samt bidra til å ta teknologien i bruk i Forsvaret.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning på master- eller doktorgradsnivå innenfor matematikk/statistikk, beregningsorientert fysikk eller informatikk med meget gode resultater. Erfaring med programmering er nødvendig.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi søker engasjerte og faglig nysgjerrige medarbeidere som har gode analytiske evner. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning, driv for faglig utvikling, og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og på engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Her kan du lese mer om hva som kreves for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forskningsleder Ingebjørg Kåsen, tlf. 63 80 79 66 / 986 49 249, eller forsker Eilif Solberg, tlf. 63 80 72 18 / 917 08 670.  

Søknad merket ref.nr. 2019/01061, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevant for stillingen, sendes elektronisk innen 26. mai 2019.

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta