Studentassistenter under Fysikkløypa 2020

Fysikkløypa er et tilbud til elever på 6. trinn, der de kan komme en dag til NTNU for å oppleve fysikkens verden gjennom ei løype med forskjellige oppgaver.

Arbeidsoppgaven går ut på å veilede og undervise ei gruppe på 6?7 elever gjennom oppgaver innenfor emnene luft, vann, lys, magnetisme, lyd og elektrisitet. Oppgavene er fordelt på flere poster som er plassert på forskjellige rom og laboratorier på Realfagbygget.

Fysikkløypa arrangeres torsdag 23. januar samt hele uke 5 (27.–31. januar) og uke 6 (3.–7. februar). Arbeidstid vil være 09:30 til 13:30 hver dag.

I tillegg arrangeres studentkurs (opplæring) mandag 20. januar kl. 12:00 til 16:30. Der vil vi gjennomgå alle oppgaver og poster i løypa.

Onsdag 22. januar arrangerer vi lærerkurs, der lærerne jobber seg gjennom løypa med veiledning fra studentene. Arbeidstid denne dagen er 13:00–16:00.

Stillingen er lønnet i lønnstrinn 22. Studentassistenter som har fullført kurset «Opplæring for læringsassistenter» (LAOS), eller utdanning tilsvarende bachelorgrad, blir lønnet i l.tr.24. Alle studentassistenter blir lønnet for 55 timer, med forbehold om oppmøte.

For mer informasjon om Fysikkløypa, se hjemmesiden: https://www.ntnu.no/skolelab/realfagloypene

Søknad sendes til Ingeborg Berg: ingeborg.berg@ntnu.no.

Søknaden skal være kortfattet og inneholde navn, studieretning, kontaktinformasjon (e-post, adresse og telefonnummer) og ev. relevant erfaring.

NB! Dersom du ikke har mulighet til å delta alle dagene, spesifiser dette i søknaden!

Søknadsfrist: 11. desember.

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta