Forskere informasjonsteknologi

Vil du jobbe med utvikling av teknologiske løsninger?

Ønsker du å bidra til at Forsvarets mange IT-systemer samvirker effektivt? Har du lyst til å hjelpe Forsvaret med å utvikle nye måter å samhandle på? Vil du utforske hvordan Forsvaret kan utnytte stordata som beslutningsgrunnlag eller skytjenester for å bygge infrastruktur?

I så fall bør du lese videre.

Hos oss er det et aktivt, sosialt og kreativt miljø med både bredde- og dybdekunnskap innen informasjonsteknologi. Det tverrfaglige miljøet jobber med programvareløsninger, med å utforske konsepter for anvendelse av ny informasjonsteknologi, og med hvordan bruken av informasjonsteknologi medfører endring i prosesser og samhandlingsmønstre.

Som forsker hos oss får du daglig bryne deg på allsidige og kreative problemstillinger både gjennom å studere og teste teknologiske løsninger, og ved å studere Forsvarets bruk av informasjonsteknologi. Du må trives med å arbeide både konseptuelt og praktisk, med problemstillinger som gir ny innsikt og mulighet for nye bruks­områder innen informasjonsteknologi. Du må være motivert til å arbeide med anvendt forskning og være interessert i forsvar og sikkerhet, og du må like å lære.

Vi ser etter deg som er allsidig, faglig nysgjerrig, løsningsorientert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Du må også kunne arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi søker både deg som er interessert i tekniske problemstillinger og deg som er interessert i samspillet mellom informasjons­teknologi, prosess, organisasjon og mennesker.

Arbeidsoppgavene 
vil kunne bestå av å

  • utforske ulike konsepter for anvendelse av ny teknologi i militær kontekst, for eksempel løsninger for behandling av stordata, og sette disse i sammenheng med Forsvarets behov
  • bidra i utviklingen av samhandlings­teknologier og eksperimentelle teknologiske og konseptuelle løsninger
  • planlegge, gjennomføre og evaluere eksperimenter i tett samarbeid med Forsvaret
  • formidle kunnskap til miljøer i og utenfor Forsvaret, nasjonalt og internasjonalt

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet eller ­høgskole på master- eller doktorgradsnivå innen informatikk,eller kombinasjonsstudier hvor informatikk utgjør en sentral del av studiet. Det er en fordel med kunnskaper innen, eller interesse for, andre fagfelt som kan være til hjelp for å forstå informasjonsteknologiens rolle innen organisasjon eller samfunn.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav.

Hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert kan du lese mer om på ffi.no.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til Jan Erik Voldhaug, tlf. 952 87 054, eller Trude Bloebaum, tlf. 938 81 754.

Søknad merket ref. nr. 2020/00114, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes elektronisk innen 2. februar 2020.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta