header

[Utløpt] Forskere innen utvikling av robuste kommunikasjonsløsninger

Vil du påvirke hvordan Forsvaret skal kommunisere i fremtiden?

Har du lyst til å finne ut hvordan Forsvaret kan bruke 5G-teknologi i militære operasjoner?

Vil du bidra til at Forsvaret kan beskytte sine radiosystemer mot angrep?

Vil du utvikle ny teknologi til Forsvaret sammen med norsk industri?

Hos oss har vi et aktivt, sosialt og kreativt miljø med dyp kunnskap innen trådløs kommunikasjon og kommunikasjonsnettverk. Vi søker deg med utdannelse innen tele- og datakommunikasjon, informatikk eller andre relevante fagområder til en spennende jobb innen utvikling av robuste kommunikasjonsløsninger for morgendagens forsvar.

Som forsker får du jobbe med analyse og design av robuste kommunikasjonsløsninger, med fokus på trådløse systemer (radio og satellittkommunikasjon) og nettverksteknologier.

Du liker å lære, er motivert for å arbeide med anvendt forskning og er interessert i forsvar og sikkerhet. Du er også selvstendig, er god til å løse problemer og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole, på master- eller doktorgradsnivå innen de relevante fagområdene. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne på både norsk og engelsk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne type stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold FFI sine krav.

Hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert kan du lese mer om på ffi.no.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å henvende deg til forskningsleder Åshild Grønstad Solheim, tlf. 63 80 72 31 eller epost: ashild.solheim@ffi.no, eller forskningssjef Jan Erik Voldhaug, tlf. 63 80 79 28 eller epost: jan-erik.voldhaug@ffi.no.

Søknad merket ref. nr. 2020/00115, med vedlagte kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes elektronisk innen 2. februar 2020.

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta