Forskere/ingeniører – modellering og simulering av landoperasjoner

Vil du være med å utvikle neste generasjon simulert miljø for landstrid basert på dataspillteknologi?

Hos FFI utvikler vi et simulert miljø basert på dataspillteknologi for å gjennom­føre bemannede stridssimuleringseksperimenter og simuleringsstøttede krigsspill. I et slikt simulert miljø kan vi eksperimentere med, og studere stridseffekten av, forskjellige systemer og konsepter gjennom å utvikle simuleringsmodeller for disse. Eksempler på ting som kan studeres er bruk av nytt materiell og ny teknologi (f.eks. autonome systemer), samt nye måter å operere eller organisere seg på. Det simulerte miljøet vi utvikler baserer seg hovedsakelig på det nye spillbaserte kommersielle simuleringsverktøyet Virtual Battlespace 4 (video: https://youtu.be/KJaCIuYujGE).

Vi søker nå inntil to dyktige medarbeidere som har informatikk- eller annen realfagbakgrunn, og kan vise til gode programmeringsferdigheter, gjerne i tilknytning til simuleringer, dataspill eller kunstig intelligens. Du vil jobbe som en del av et utviklerteam, og eksempler på arbeidsoppgaver er å utvikle simuleringsmodeller av nye teknologier og systemer (f.eks. nye våpen- eller sensorsystemer), oppførselsmodeller for soldater, kjøretøy og autonome systemer, samt andre tilleggsmoduler til det simulerte miljøet.

Vi søker etter en person som har følgende kvalifikasjoner:

  • Gode resultater i grunnleggende realfag, spesielt informatikk
  • Gode programmeringsferdigheter

Det er i tillegg ønskelig med:

  • Kjennskap til C/C++
  • Kjennskap til hvordan spillmotorer fungerer (grafikkmotor, fysikkmotor, AI)
  • Kjennskap til data- og nettverkskommunikasjon
  • Interesse for dataspill og dataspillteknologi

Nyutdannede, også de som holder på med siste år av bachelor- eller mastergrad, oppfordres til å søke.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning med gode resultater på bachelor- eller masternivå, samt erfaring fra praktiske utviklingsprosjekter fra utdanning eller jobb.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Stillingen krever vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning og utvikling til støtte for, og i tett dialog med, våre oppdragsgivere.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å kontakte forskningsleder Dan Helge Bentsen tlf. 63 80 73 91 / 476 18 406, seniorforsker Per-Idar Evensen tlf. 63 80 76 72 / 984 31 750, eller overingeniør Håvard Stien tlf. 63 80 79 86 / 928 81 479.

Søknad merket refnr. 2020/00134, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning samt attester fra arbeidserfaring, sendes elektronisk innen 2. februar 2020.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta