header

[Utløpt] Studentassistenter under Matematikkløypa 2020

Matematikkløypa er et tilbud til elever på 8. trinn i Trøndelag, der de kan komme en dag til NTNU for å oppleve matematikkens verden gjennom ei løype med forskjellige oppgaver.

Arbeidsoppgaven går ut på å veilede og undervise ei elevgruppe på rundt seks elever innenfor emnene algebra, statistikk, sannsynlighet og måling. Oppgavene er fordelt på flere poster på Realfagbygget.

Matematikkløypa arrangeres fredag 13. mars samt daglig i uke 12 (16.–20. mars) og uke 13 (23.–27. mars). Arbeidstid er 09:30 til 13:30 hver dag. Studentassistentene deltar alle dagene.

I tillegg arrangeres opplæring mandag 9. mars kl. 12:00–16:00. Der vil vi gjennomgå alle oppgavene og postene i løypa.

Onsdag 11. mars planlegger vi å arrangere lærerkurs klokken 12:00 til 15:00. Der lærerne jobber seg gjennom postene sammen med studentassistentene.

Stillingen er lønnet i lønnstrinn 22. Studentassistenter som har fullført tre års studier, tilsvarende bachelorgrad, eller «Læringsassistent-kurset» (LAOS) blir lønnet i l.tr. 24. Alle studentassistenter blir lønnet for 55 timer, med forbehold om oppmøte og arrangert lærerkurs.

For mer informasjon om Matematikkløypa, se hjemmesida: www.ntnu.no/skolelab/realfagloypene

Søknad sendes til Ingeborg Berg: ingeborg.berg@ntnu.no.

Søknaden skal være kortfattet og inneholde navn, studieretning og årstrinn, kontaktinformasjon (adresse og telefonnr.) og ev. relevant erfaring.

NB! Dersom du ikke har mulighet til å delta alle dagene må dette spesifiseres i søknaden. Søknadsfrist: 16. februar 2020.

Søknadsfrist: 16. februar 2020

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta