FFI søker droneingeniør!

Har du lyst til å være en del av FFI sin satsing på autonomi?

Autonomi er et prioritert satsningsområde for oss. Som en del av dette satsningsområdet har vi i lengre tid jobbet med autonome droner og er sentrale i Forsvarets kunnskapsoppbygging innen dette fagområdet.

Vi har som hovedoppgave å forske fram nye konsepter og anvendelsesområder for droner samt støtte Forsvaret med tester og analyser ved innkjøp av operative systemer. Et viktig område for oss er forskningen rundt samarbeidene autonome systemer. For å kunne evaluere de nye teoretiske konseptene, er utvikling av eksperimentelle demonstratorer en integrert del av forskningen vår. Vi ønsker derfor å utvide vår evne til å kunne utføre praktiske eksperimenter ved å ansette en droneingeniør.

Vi ser etter deg som kan støtte innkjøp, tilpasninger, vedlikehold, bygging og praktisk operasjon av droner. Det er ønskelig at du har kjennskap til hvordan tester og øvelser skjer i Forsvaret.

Nødvendige kvalifikasjoner er bachelorgrad eller tilsvarende innen automasjon, kybernetikk eller fysikk med gode resultater. Erfaring med bygging og operasjon av droner er en ønskelig. Kjennskap til Forsvaret vil vektlegges ved evaluering av søkerne.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til Jonas Moen, mobiltlf. 465 40 561 eller Aleksander Skjerlie Simonsen, mobiltlf. 920 89 917.

Send elektronisk søknad merket ref. nr. 2020/00734, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring, innen 13. mars 2020.

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta