header

[Utløpt] Sommerjobb i kryptologi ved Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

NSM søker sommerstudenter som skal jobbe med kryptoanalyse i en tidsperiode på 4-6 uker sommeren 2020.

NSM har et nasjonalt ansvar for utvikling og evaluering av kryptosystemer og kryptoalgoritmer for bruk både sivilt og militært.

NSM søker sommerstudenter som skal jobbe med kryptoanalyse i en tidsperiode på 4-6 uker sommeren 2020. Det er en viss fleksibilitet med hensyn til oppstarts- og avslutningsdato.

Arbeidsoppgavene vil bestå av å sette seg inn i spesifikke kryptosystemer og jobbe med problemstillinger knyttet til sikkerheten av disse. Til slutt skal det skrives en rapport.

Sommerjobben vil være svært relevant for studenter som planlegger en mastergrad i matematikk (spesielt algebra), kryptologi, informasjonssikkerhet, kvanteberegning eller mer generelt innen teknologi.

Forutsetninger:

  • du er student innen matematikk, informatikk eller fysikk

  • du har kurs i matematikk (diskret matematikk, lineær algebra, tallteori, gruppeteori), statistikk og informatikk

  • du har interesse for å lære og å løse problemer sammen med forskere

  • det er en fordel å ha programmeringserfaring

Søknaden må innholde søknadstekst, CV og karakterutskrift.

Søknaden sendes til Tron Omland innen 15. april 2020.

E-mail: tron-anen.omland@nsm.no

For spørsmål, ta kontakt på samme e-mail eller på tlf. 976 38 997.

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta