Forsker soldatbeskyttelse og materialteknologi

Har du lyst til å bidra til å gjøre Forsvaret mer slagkraftig og effektivt?

Hvordan kan norske soldater best beskyttes mot ballistiske trusler, men samtidig kunne utføre sine oppgaver på en optimal måte?

Dette er spørsmål som forskere innen soldatbeskyttelse og materialteknologi prøver å finne gode løsninger og svar på.

En forskningsbasert tilnærming er avgjørende for at Forsvarets politiske og militære ledelse skal kunne gjøre riktige valg. Hovedoppgaven i denne stillingen er derfor å bidra i utviklingen av neste generasjons personlig beskyttelse for soldater, hvor beskyttelsesløsningen har lavere vekt, gir enda bedre beskyttelse og samtidig er komfortabel å bruke, slik at soldaten kan utføre sine oppgaver på best mulig måte.

Arbeidet er utfordrende og variert, men har hovedvekt innen materialteknologi.

Aktuelle arbeidsoppgaver omfatter:

  • ballistisk, mekanisk og termisk testing og analyse av materialer

  • matematisk modellering/simulering

  • produksjon av kompositter; prøvestykker og prototyper

  • vurdering av beskyttelsesløsninger og -konsepter

Arbeidet er organisert i prosjekter, med utstrakt samarbeid på tvers av avdelinger og fagmiljøer. Prosjektgruppene er bredt sammensatt av medarbeidere med bakgrunn innen mekanikk, kjemi, fysikk, matematikk, materialteknologi og produksjonsteknologi. Etter hvert vil det også kunne være aktuelt med prosjektlederoppgaver.

Nødvendige kvalifikasjoner er realfaglig utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå innen ett eller flere av områdene mekanikk, anvendt matematikk, fysikk og materialteknologi.

Vi stiller høye krav til faglige kunnskaper og søker deg som er faglig nysgjerrig og løsningsorientert. Det er viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ.

Vi ser etter en kandidat som raskt kan sette seg inn i nye problemstillinger, som liker å jobbe i et tverrfaglig miljø – både internt ved instituttet og sammen med eksterne samarbeidspartnere i inn- og utland, og som evner å omsette vitenskapelige metoder og erfaringer i gode beskyttelsesløsninger for Forsvaret.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Vårt primære arbeidsspråk er norsk, men det vil også være relevant å publisere og å delta i internasjonale fora der engelsk er det naturlige arbeidsspråket.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forsker Tom Thorvaldsen, tlf. 481 28 323, eller forskningsleder Lorns Harald Bakstad, tlf. 930 37 308

Send elektronisk søknad merket ref. 2020/02144, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 20. september 2020.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta