Vil du bli studentamabassadør?

Fakultet for naturvitenskap (NV) er på jakt etter en gruppe studentamabassadører som fra Januar 2021 kan jobbe med publisering på sosiale medier, digitale campusbesøk, blogg og diverse andre oppgaver relatert til studentrekruttering og kommunikasjon.

NV har for tiden to sosiale mediekanaler som er i ferd med å bygges opp: Snapchat @teknat som drives sammen med to andre fakultet og en helt ny Instagram @ntnurealfag som kun er for NV.

Stillingen er estimert til 100-120 timer fordelt på 2 semester og lønnes som studentassistent i lønnstrinn 22 (kr 159,38 pr. time). Har du fullført kurset "Pedagogisk ledelse" eller "Læringsassistent-kurset" (LAOS), eller har fullført 3 år utdanning (180 studiepoeng, tilsvarende en bachelorgrad) lønnes du i lønnstrinn 24 (kr 163,38 pr. time).

For å søke: Send en story-søknad (story som i Instagram/Snapchat story) hvor du forteller litt om deg selv, hvilket studieprogram du går på og hvorfor du er den perfekte studentambassadør. Søknaden sendes til sunniva.vikan@ntnu.no innen 15.11.2020. Merk søknaden "studentamabassadør"

Want to become a studentambassador?

The Faculty of Natural Sciences (NV) is looking for a group of studentambassadors that from Janary 2021 can work with publishing on social media, digital campusvisits, blogging and a variety of other tasks related to studentrecruitment and communication.

NV currently have two social media channels: Snapchat @teknat that is being run together with 2 other faculties and a very new Instagram @ntnurealfag which is only for NV.

The position is estimated at 100-120 hours divided on 2 semesters and the salary is based on a studentassistant salary in salary step 22 (159,38 NOK/hour). If you have completed the course "Pedagogisk ledelse", "Læringsassistent-kurset"(LAOS) or you have completed 3 years of higher education, you will be on salary step 23 (163,38 NOK/hour)

To apply: Send a story-application (story as in Instagram/Snapchat/Facebooks story) where you tell us a little about yourself, what student program you are attending and why you are the perfect student ambassador. Please send your application to sunniva.vikan@ntnu.no within 15.11.2020. Mark your application "studentambassador"

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta