Vi søker nyutdannede til vårt Operations-team!

Ønsker du å bidra til å forbedre og effektivisere verdikjedene til anerkjente Nordiske produksjonsselskaper? Søk på stilling som Analyst i BearingPoints Operations- team!

Ledende produksjonsselskaper er de som best tilpasser sin verdikjede og organisasjon til å møte stadig økende kundekrav og en verden i endring. For å lykkes må de kontinuerlig utvikle seg og jobbe med forbedringer gjennom hele virksomheten. 

BearingPoints Operations-team jobber tett sammen med våre kunder for å styrke og forbedre prestasjoner i den daglige driften. Ved å effektivisere og profesjonalisere driften bidrar vi til økt konkurransekraft gjennom lavere kostnader i produksjon, økt fleksibilitet og høyere pålitelighet. 

Hva går jobben som Analyst ut på?

Som Analyst blir du en del av et team bestående av 10 usedvanlig dyktige, engasjerte og jordnære konsulenter. Sammen med disse, og konsulenter fra våre øvrige team, vil du jobbe med spennende prosjekter hos kunder i ulike bransjer. Hvert prosjekt er unikt, men hovedoppgavene dine vil være å:

 • Hjelpe våre kunder å løse teknologi- og forretningsrelaterte utfordringer
 • Samle, strukturere og analysere data 
 • Utarbeide presentasjoner, rapporter og andre leveranser
 • Holde workshops og presentasjoner
 • Jobbe med interne prosjekter som videreutvikler vår virksomhet

Hvem ser vi etter?

Vi er på jakt etter dyktige studenter med lagånd, som fullfører sin mastergrad i løpet av 2021. Vi stiller krav om at du har B eller bedre i snittkarakter, god teknisk og forretningsmessig forståelse, samt gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk.

Dersom du i tillegg har interesse for følgende temaer, er du en sterk kandidat!

 • Operasjonelle forbedringer
 • Verdikjedestrategi 
 • Ny teknologi i verdikjeden

Hva kan vi tilby deg?

 • Mulighet til å være med på å bygge opp BearingPoint Norges satsing innen Supply Chain og Operations og med det bidra i strategivalg og forretningsutvikling
 • Mulighet til å arbeide med noen av de største selskapene i Norge og Norden 
 • Et uformelt, sosialt arbeidsmiljø hvor vi spiller hverandre gode
 • Svært dyktige, engasjerte og jordnære kollegaer
 • Spennende karrieremuligheter, tidlig ansvar og rask utvikling
 • Kursing, veiledning og oppfølging fra dedikerte, erfarne kollegaer som vil bidra til at du får en bratt læringskurve
 • Konkurransedyktige betingelser og goder
 • Sosiale og sportslige aktiviteter året rundt!

Om BearingPoint og vår søknadsprosess

Hvis du ønsker å bli bedre kjent med BearingPoint, anbefaler vi deg til å besøke vår karriereside. Der vil du finne litt mer informasjon om oss som selskap, vår kultur, våre team og ansatte. Dersom du ønsker å søke på den aktuelle stillingen, laster du opp din CV, vitnemål fra videregående og all høyere utdanning, samt et søknadsbrev som får frem hvorfor du ønsker å bli en del av BearingPoint og vårt Operations-team, i vårt søknadssystem. Det er fullt mulig å søke på flere av våre stillingsutlysninger, men vi anbefaler deg å søke på den mener du er best kvalifisert for og synes virker mest interessant. En eventuell intervjuprosess vil gi deg mer innsikt i våre konsulentteam, og et bedre grunnlag for å vurdere hvilket team som er riktig for deg. Du er altså ikke "låst" til teamet/utlysningen du søker på.

Søknader vurderes fortløpende og aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju så raskt som mulig.

Hvis du har spørsmål om BearingPoint, er du velkommen til å ta kontakt med vår rekrutterer Øyvind Grimstad på e-post oyvind.grimstad@bearingpoint.com.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta