Sommerjobb i kryptologi ved Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

NSM har et nasjonalt ansvar for utvikling og evaluering av kryptosystemer og kryptoalgoritmer for bruk både sivilt og militært.

NSM søker sommerstudenter som skal jobbe med kryptoanalyse i en tidsperiode på ca 6 uker sommeren 2021. Det er en viss fleksibilitet med hensyn til oppstarts- og avslutningsdato. 

Arbeidsoppgavene vil bestå av å sette seg inn i spesifikke kryptosystemer og jobbe med problemstillinger knyttet til sikkerheten av disse. Til slutt skal det skrives en rapport.

Sommerjobben vil være svært relevant for studenter som planlegger en mastergrad i matematikk (spesielt algebra), kryptologi, informasjonssikkerhet, kvanteberegning eller mer generelt innen teknologi.

Forutsetninger:

  • du er student innen matematikk, informatikk eller fysikk
  • du har kurs i matematikk (diskret matematikk, lineær algebra, tallteori, gruppeteori), statistikk og informatikk
  • du har interesse for å lære og å løse problemer sammen med forskere
  • det er en fordel å ha programmeringserfaring

Søknaden må innholde søknadstekst, CV og karakterutskrift.

De som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Stilling er plassert som konsulent ( SKO 1065).

Oppgi også evt referanser som er relevante for stillingen.

For spørsmål, ta kontakt med Tron Omland på e-mail tron-anen.omland@nsm.no eller på tlf. 976 38 997.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta