Vi søker dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten!

Vil du jobbe i et av Norges mest innovative miljøer med kunstig intelligens, Backend eller Frontend-utvikling? Vil du være med på en reise inn i fremtiden med kunstig intelligens? Vil du være med å skrive historie, og starte arbeidet med hvordan vi forvandler digitale tjenester til intelligente tjenester? Vil du sette ditt preg samtidig som du lærer - mye?

I år skal vi ha et stort sommerprosjekt med to delprosjekter:
1. AI-assistert skattemelding
2. AI-assistert kundedialog

Gjennom sommerprosjektet vil du få muligheten til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et stort prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter. Arbeidet som gjøres vil bli brukt i divisjonens videre arbeid, og dere vil mot slutten av sommeren få presentere resultatene for relevante ledere og medarbeidere i divisjonen.

Delprosjekt AI-assistert Skattemelding: 
Vi startet på reisen med AI-assistert skattemelding for to år siden. Sommeren 2019 kjørte vi en Proof of Concept for bruken av AI (maskinlæring) for analyse av skattemeldingene. Sommeren 2020 gikk vi bredere og dypere i materien med mer data og flere modeller. Videre lagde vi et mini-rammeverk for å industrialisere vår AI-utvikling. Med utgangspunkt i visjonen "Korrekt beskatning med kunstig intelligens" ønsker vi å ta dette arbeidet videre sommeren 2021, og ønsker ytterligere kunnskapsutvikling innen maskinlæring for blant annet å avdekke uvanlige endringer i formue.

Delprosjekt AI-assistert kundedialog: 
For å yte nye og bedre tjenestetilbud til hele Norges befolkning undersøker Skatteetaten mulighetene som ligger i bruken av maskinlæring, og særlig naturlig språk prosessering (NLP), for tekstanalyse av kundedialogen. Foruten å være høyest eksperimentelt ønsker vi høy grad av Fun Factor i dette delprosjektet.

Praktisk informasjon
Du må kunne jobbe fulltid fra medio juni til medio august. Det vil være mulighet for avvikling av kortere ferie i perioden. 
I sommerprosjektet vil sammensetningen av teamet bli prioritert. Dette innebærer at kvalifikasjoner og personlige egenskaper kan vektes for å sikre god dynamikk i teamet. I søknaden er det viktig at du informerer om hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på i sommer. Vi ber om at søknad og CV skrives på norsk som er arbeidsspråket i Skatteetaten, og at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester legges ved den elektroniske søknaden. Legg gjerne ved link til din GitHub om du har det. 

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Kvalifikasjoner: AI-utviklere (7 sommerstudenter):

 • du skal begynne å studere på 3., 4. eller 5. år av relevant utdanning (f.eks. informatikk, statistikk, matematikk, fysikk eller lignende)
 • gode akademiske resultater, hvor gode resultater innen spesielt relevante fag vil vektlegges
 • relevant kompetanse/erfaring innen maskinlæring kan veie opp for gode akademiske resultater
 • erfaring med Python
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Kvalifikasjoner: Frontend-utviklere (4 sommerstudenter):

 • du skal begynne å studere på 3., 4. eller 5. år av relevant utdanning innen IT/teknologiske fag
 • gode akademiske resultater
 • gode resultater innen spesielt relevante fag eller du kan vise til relevant kompetanse/erfaring kan veie opp for gode akademiske resultater
 • vi søker etter studenter som samlet sett dekker følgende kompetansebehov, og du har erfaring med et eller flere av disse områdene: 
  o Webutvikling
  o JavaScript
  o React-rammeverket
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Kvalifikasjoner: Backend/DevOps-utviklere (2 sommerstudenter):

 •  du skal begynne å studere på 3., 4. eller 5. år av relevant utdanning (f.eks. informatikk, statistikk, matematikk, fysikk eller lignende)
 • gode akademiske resultater
 • gode resultater innen spesielt relevante fag eller du kan vise til relevant kompetanse/erfaring kan veie opp for gode akademiske resultater
 • vi søker to sommerstudenter som sammen skal kunne videreutvikle backend, et mini-rammeverk for AI-utvikling, samt stå for oppsett og drift av løsningen. Du har kompetanse og erfaring innen ett eller flere av følgende områder: 
  o rammeverksutvikling
  o databaser
  o Linux
  o Python
  o sikkerhet og nettverk
 • når det gjelder programmering, vil interesse for og erfaring med rammeverksutvikling vektlegges
 • når det gjelder DevOps, søker vi etter kandidater med kunnskaper innen databaser eller store filsystemer, operativsystemer (spesielt Linux), nettverk og sikkerhet. 
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er systematisk og strukturert, med analytiske ferdigheter
 • evner å sette deg raskt inn i nye oppgaver og jobbe selvstendig
 • er tilpasningsdyktig og tar initiativ

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende oppgaver
 • fleksibel arbeidstid
 • arbeide i et stort fagmiljø med mange dyktige medarbeidere
 • et erfarent og dynamisk miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • mulighet for å bli kjent med Skatteetaten som mulig fremtidig arbeidsgiver

Stillingene lønnes som ingeniør, kode 1083, årslønn kr. 415.000, timelønn kr. 213. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta