IFE - Sommervikar 2021

Vil du være med å forske for en bedre fremtid?

Vi tilbyr spennende og lærerike sommerjobber innenfor fornybar energi, materialteknologi, digitalisering og strømning, strålevern og miljøteknologi. Totalt vil vi ha om lag 10 sommerjobber innenfor følgende fagområder:

  • Menneske og automasjon (Halden)
  • Risiko, sikkerhet og sikring (Halden)
  • Batteriteknologi (Kjeller)
  • Hydrogenteknologi (Kjeller)
  • Korrosjonsteknologi (Kjeller)
  • Miljøsikkerhet og strålevern (Kjeller)

IFE anser studenter som et viktig bidrag til vår forskning og ønsker sommerstudenter som er interesserte i å skrive masteroppgave i samarbeid med IFE etter endt sommerjobb.

Vi ønsker at du oppgir hvilke(t) område(r) du er interessert i å jobbe innenfor i søknaden din. Se kontaktinformasjon innenfor de ulike avdelingene nedenfor. 

Sommerjobbene vil hovedsakelig være i månedene juni-august og ha en varighet på mellom 4-8 uker avhengig av fagområde og kandidat. 

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta