NTNU - Læringsassistent Teknostart 2021

FY1001 Mekanisk fysikk (Fysikk og Matematikk) vil høsten 2021 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i den første uken av studiet skal studenten:

  • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
  • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
  • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
  • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består av et programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 17. august. Læringsassistentene møter mandag 16. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart.

Læringsassistentene skal:

  • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
  • Motivere studentene til studiet deres
  • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
  • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart. Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger utenom.

 

Du finner søknadsskjema her: NTNU Teknostart

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta