Studentassistent - Skolelaboratoriet

Studentassistenter under Fysikkløypa 2022

Fysikkløypa er et tilbud til elever på 6. trinn, der de kan komme en dag til NTNU for å oppleve fysikkens verden gjennom ei løype med forskjellige oppgaver.

Arbeidsoppgaven går ut på å veilede og undervise ei gruppe på 6⎼7 elever gjennom oppgaver innenfor emnene magnetisme, elektrisitet, lyd og faseoverganger. Oppgavene er fordelt på flere poster som er plassert på forskjellige rom og laboratorier på Gløshaugen.

Fysikkløypa arrangeres fredag 21. januar samt hele uke 4 (24.–28. januar) og uke 5 (31. januar–4. februar). Arbeidstid vil være 09:30 til 13:30 hver dag.

I tillegg arrangeres studentkurs (opplæring) mandag 17. januar kl. 12:15 til 15:00 og tirsdag 18. januar kl. 10:15 til 12:00. Der vil vi gjennomgå alle oppgaver og poster i løypa.

Stillingen er lønnet i lønnstrinn 22. Studentassistenter som har fullført kurset «Opplæring for læringsassistenter» (LAOS), eller utdanning tilsvarende bachelorgrad, blir lønnet i l.tr.24.
Alle studentassistenter blir lønnet for 55 timer, med forbehold om oppmøte.

For mer informasjon om Fysikkløypa, se hjemmesiden:

https://www.ntnu.no/skolelab/fysikkloypa

Søknad sendes til Ingeborg Berg: ingeborg.berg@ntnu.no.
Søknaden skal være kortfattet og inneholde navn, studieretning og år, telefonnummer og ev. relevant erfaring.

NB! Dersom du ikke har mulighet til å delta alle dagene, spesifiser dette i søknaden! Søkere som er tilgjengelig hele perioden, blir prioritert.

Søknadsfrist: 6. januar.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta