Læringsassistenter Teknostart 2022

7 Læringsassistenter til FY1001 (Fysikk og matematikk), Teknostartdelen

Arbeidsoppgavene i forbindelse med Teknostart vil være knyttet til et prosjekt rettet mot de forskjellige studieprogrammene. Du finner utlysningstekst ved å klikke på studieprogram i listen under.

Teknostart vil foregå i uke 33, 16. august-19. august

LAOS-kurs for Teknostart: Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. Det vil holdes kurs i uke 14 og 17. 

 • Fellesmodul 1: 4. eller 5. april (du velger en dato)
 • Fellesmodul 2: 6. eller 7. april (du velger en dato)
 • Gruppemodul: Mandag 25. april

Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest torsdag 31.mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V22 Teknostart (sharepoint.com)

Fysikk og matematikk MTFYMA

FY1001 Mekanisk fysikk (Fysikk og Matematikk) vil høsten 2022 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i den første uken av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt i uke 33, og består av et programspesifikt prosjekt. Teknostart starter tirsdag 16. august. Læringsassistentene møter mandag 15. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart.

Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Fysikk og matematikk.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart. Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger utenom.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i forkant av Teknostart. LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Det vil holdes kurs i uke 14 og 17. Påmeldingsfrist for å melde seg opp til LAOS-kurs senest torsdag 31. mars. Du må selv melde deg på kurset: LAOS V22 Teknostart (sharepoint.com)

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer
 • Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Prosjektet: ca. 20 - 25 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Ragni Nergård, dersom du vil vite mer.

 

 

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta