Forsker – signalbehandling for undervannssystemer

Har du lyst til å jobbe med utvikling av avansert signalbehandling? Ønsker du en variert og utfordrende arbeidsdag som kan innebære toktdeltagelse til sjøs?

Forsker – signalbehandling for undervannssystemer

Har du lyst til å jobbe med utvikling av avansert signalbehandling?

Ønsker du en variert og utfordrende arbeidsdag som kan innebære toktdeltagelse til sjøs?

Nå ser vi etter flere nye kolleger til vårt team som jobber med dataanalyse og utvikling av avansert signalbehandling for undervannssensorsystemer. På FFI er vi langt framme internasjonalt innen forskning og utvikling av autonome undervannssystemer, sensornettverk og sonaranalyse. En del av jobben vår går ut på å støtte og rådgi Forsvaret innenfor disse fagområdene.

Eksempel på arbeidsoppgaver:

 • Innhenting, analyse og tolking av akustiske undervannssensordata
 • Metodeutvikling av automatisk signalprosessering for passiv og aktiv sonar, og for undervannskommunikasjon
 • Utvikle deteksjons- og klassifiseringsalgoritmer ved hjelp av maskinlæring
 • Planlegge og gjennomføre maritime eksperimenter i samarbeid med Forsvaret
 • Delta i internasjonalt samarbeid
 • Videreformidle kunnskap til Forsvaret og øvrige deler av forsvarssektoren

Arbeidsstedet er ved Indre havn i Horten, og stillingen kan medføre toktdeltagelse om bord på FFIs forskningsfartøy H.U. Sverdrup II, og/eller andre fartøy, i inntil 12 uker per år. Hvert tokt varer normalt 2 til 3 uker. Tokttillegg og avspasering etter tokt gis etter gjeldende statlig toktavtale.

Du må ha realfaglig utdanning på master- eller doktorgradsnivå, med gode resultater.

Vi ønsker at du har grunnleggende kjennskap til og interesse for undervannsinstrumentering, undervannssensorsystemer, ubåter og/eller autonome farkoster. Du vil få den opplæringen du trenger.

Vi søker deg som:

 • har hatt ett eller flere av følgende fagfelt som en signifikant del av utdanningen: signalbehandling, informatikk, fysikk, digital kommunikasjon, akustikk, robotikk, maskinlæring, anvendt matematikk, kybernetikk, eller statistikk
 • har gode programmeringskunnskaper
 • er allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert
 • har analytiske evner kombinert med praktisk forståelse
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • kan arbeide selvstendig og strukturert
 • kan produsere skriftlig faglig materiale av publiserbar kvalitet
 • liker å ta initiativ, og bruker kunnskap og kreativitet til å dykke ned i teknologiske problemstillinger

Du må kunne kommunisere godt muntlig og skriftlig, på både norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk. Stillingstittelen din vil være forsker.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn, bakgrunn og hull i CV-en. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, og kvinner oppfordres derfor til å søke. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Merk: De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby:
• utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med avansert og verdensledende teknologi
• gode utviklingsmuligheter i et tverrfaglig og hyggelig miljø
• fleksibel arbeidstid og sommertid
• parkeringsplass
• bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud
• samfunnsviktig jobb hvor du kan utgjøre en forskjell

Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forskningsleder Connie E. Solberg tlf. 33 03 38 60/ 909 15 576 eller Roald Otnes tlf. 33 03 39 89 / 913 23 524.

Send søknad vedlagt kopi av vitnemål fra høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 22. mai. Ref. nr. er 2022/01085.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta