Fast Stilling

Samfunnsengasjerte og nyutdannede data scientists/data engineers

Arbeidsgiver:

Utvikling og data, NAV IT

Sted:

Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Stillingstittel:

Data scientist/data engineer

Søknadsfrist:

09.10.2022

 

Er du nyutdannet innen august 2023, eller er junior, og vil ha en jobb hvor du kan gjøre en forskjell og samtidig jobbe med mye spennende data og teknologier? 
Vi ønsker å få deg med på laget, slik at din kompetanse og nysgjerrighet kan være med å løse vårt samfunnsoppdrag på en enda bedre måte – samtidig som vi utvikler deg videre. 
Oppstartdato er fleksibelt og vil variere fra høst 2022 til høst 2023.

Vår visjon er å gi mennesker muligheter. Hvert år leverer vi tjenester til millioner av mennesker, og vi forvalter helt unike data som vi vil benytte – på en ansvarlig måte – til å skape et datadrevet NAV der vi tar beslutninger basert på fakta, hvor vi lærer fra data og lager smartere tjenester til våre brukere. Vi opplever stor etterspørsel etter data og bedre beslutningsstøtte for brukere og ansatte i form av data, analyser, prediksjoner og visuelle fremstillinger. Vi søker derfor lærevillige, nyutdannede data scientists og data engineers som vil bli med å realisere visjonen om et datadrevet NAV! Avhengig av din bakgrunn og interesser vil du få muligheten til å jobbe med frigjøring og bearbeiding av data, maskinlæring, tekstanalyser og/eller datavisualiseringer.

NAV er midt i en omfattende digital transformasjon som krever nye veier til mål, og i dette arbeidet er IT-avdelingen i NAV kjent for å gå foran og bane vei. Her vil du bli del av et miljø som stadig utforsker ny teknologi og nye arbeidsmåter, og som er opptatt av kompetansedeling og kontinuerlig læring. Dataseksjonen i NAV IT har fagansvar for bl.a. data engineering og data science og vi jobber med å drive dataagendaen i NAV gjennom å gjøre team datadrevne, enten det er med enkle visualiseringer eller kunstig intelligens. Vi håper du vil bli med på laget!

Les mer om oss her: www.detsombetyrnoe.no

 

Arbeidsoppgaver

Din hovedrolle vil være som data scientist eller data engineer i et team. 

Som data scientist vil du blant annet drive med uttrekk/innhenting og bearbeiding av data, analyser, lage visualiseringer og kanskje drive med maskinlæring dersom du har eller skaffer deg den kompetansen. Du vil bidra med å bygge hele dataløpet fra kilde til ferdig dataprodukt – enten produktet er et datasett, et dashboard eller maskinlæringsmodell.

Som data engineer vil du jobbe tverrfaglig i et team med å innhente, bearbeide og overvåke data for å levere dataprodukter. Dataproduktene danner grunnlag for offentlig statistikk og gir beslutningsstøtte for NAV og samfunnet generelt. Sammen med teamet vil du ha ansvaret for, og kontinuerlig forbedre dataproduktene. Datavarehusmiljøet vårt eksperimenterer nå med ny teknologi og arbeidsmåter for å skape bedre fart og flyt på leveranser.

Du og ditt team skal sette brukerens behov i fokus, være kreative og innovative samtidig som dere sørger for at produktene designes, utvikles og forvaltes i henhold til god faglig praksis. 

I NAV IT har vi et sterkt fagmiljø som vi ønsker du blir en del av, vi forventer at du er en aktiv deltaker i relevante faggrupper, både for å lære og for å lære bort. 

Kvalifikasjoner

 • Du må ved tiltredelsesdato ha relevant høyere utdanning, eksempelvis innen realfag eller økonomi.
 • Du må ha erfaring med minst ett av følgende programmeringsspråk: Python, SQL, R eller Java. Du bør i søknaden vise til eksempler på kode du har skrevet, gjerne lagret i din egen brukerprofil på Github el.l.   
 • Du må vise interesse og entusiasme for data
 • Du må beherske norsk som arbeidsspråk godt, både muntlig og skriftlig. 
 • Du må være interessert i å skape dataprodukter med høy kvalitet og har gjerne erfaring med datavalidering/kvalitetssikring 
 • Du må være faglig dyktig
 • Det er en fordel med erfaring med databearbeiding, utvikling av dataløp og/eller utvikling av maskinlæringsmodeller 
 • Det er en fordel med kjennskap til/erfaring med skyløsninger.  

Merk at dine kvalifikasjoner for stillingen må fremgå av søknadsbrev/CV/eventuelle vedlegg

Personlige egenskaper

 • Selvdrevet, initiativrik og ansvarsbevisst, og skaper resultater sammen med teamet ditt
 • Du er kvalitetsbevisst i ditt arbeid 
 • Du er nysgjerrig, deler aktivt av din kompetanse og er opptatt av å utvikle både deg selv og andre 
 • God på å samarbeide med andre; du kommuniserer godt med folk, både i og utenfor teamet ditt

Vi tilbyr

 • Et av Norges mest spennende IT-miljø 
 • Godt arbeidsmiljø med meget engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere som brenner for faget og for samfunnsoppdraget 
 • Sterkt og stort fagmiljø med mange ansatte
 • Fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å jobbe remote
 • Spennende oppgaver som vil utfordre deg faglig, og produsere konkrete resultater som skaper verdi for NAV og våre brukere 
 • Fokus på faglig utvikling og kompetansedeling 
 • Stort faglig og sosialt program sammen med andre nyutdannede i NAV IT
 • Fleksitid og sommertid
 • Flotte nye lokaler på Helsfyr med godt utstyrt treningsrom og personalrestaurant 
 • Stilling som rådgiver i stillingskode 1434, kr. 553 500 til kr. 593 500 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

  Hverdagen hos oss i Arbeids- og velferdsdirektoratet er hybrid. Som mange andre organisasjoner utforsker vi hva det kan bety i praksis, noe vi håper du vil være med å forme. Vi tror at du som sitter nærmest oppgavene vet best hvordan de skal løses. Enten det er fra et hjemmekontor, eller våre helt nye lokaler på Helsfyr. Vi håper du vil vokse og utvikle deg med oss på kontoret, men har også tillit til at du jobber minst like bra hjemmefra. 
   

Kontaktinformasjon

Jon Vegard Sparre, Kontorsjef, 92695337, Jon.Vegard.Sparre@nav.no

Arbeidssted

Fyrstikkalléen 1
0661 Oslo

Nøkkelinformasjon: 

Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:4553028894
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 09.10.2022

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:

Utvikling og data, NAV IT

Adresse:

Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Hjemmeside:

https://www.detsombetyrnoe.no/

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester. 

NAV består av 19.000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit. 

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no. 

 

 

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta