Jobb med utvikling av IR-detektorer i laboratorium

På FFI utvikler vi halvlederkomponenter for bruk i elektrooptiske systemer. Vi gror tynnfilmmaterialer og lager IR-detektorer. I fremstillingsprosessen brukes bl.a. fotolitografi, etsing, sputring og damping av metaller. Vi har et stort renrom og andre laboratorier hvor vi karakteriserer materialer og komponenter.

Nå ser vi etter en ny kollega som skal jobbe med halvleder infrarøde (IR)-detektorer. Jobben inkluderer hele «verdikjeden» fra fremstilling og karakterisering av IR-detektormaterialer, via utvikling av forskjellige detektorelementer til IR-detektorer.

Arbeidsoppgavene dine vil bestå av spennende oppgaver i et velutstyrt tynnfilmlaboratorium. Vi har mye utstyr, og ser etter deg som skal lære å gro materiale med MBE-teknikken og som på sikt vil få hovedansvaret for denne. Du vil også arbeide med prosessering av komponenter og med forskjellige karakteriseringsteknikker som bl.a. transmisjonsmålinger, fotoluminesens og skanning elektronmikroskopi (SEM). Det vil videre bli aktuelt med utvikling av nye metoder for doping og varmebehandling.

Som person er du faglig nysgjerrig, har gode analytiske evner og har en løsningsorientert tilnærming til arbeidet ditt. Du trives å jobbe både teoretisk og praktisk, og trives godt i en selvstendig rolle hvor du får stor frihet til å skape din egen arbeidshverdag. Det faller deg naturlig å drive arbeid fremover og gjennomføre det du starter på.

Du vil bli en viktig medarbeider i en forskningsgruppe som samarbeider med et av våre store elektrooptikkmiljøer. Du vil arbeide både selvstendig og i nært samarbeid med forskere og ingeniører. Vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid internt på instituttet, i tillegg til samarbeid med bl.a. akademia og eksterne oppdragsgivere.

Nødvendig opplæring vil bli gitt, men som grunnlag må du ha utdanning på minimum masternivå innen fysikk, materialvitenskap, nanoteknologi eller fysikalsk elektronikk, med gode resultater. Det vil være en fordel med erfaring fra eksperimentelle målinger og analyse av slike.

Du må kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Du som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/ Nato Secret. Til denne stillingen gjelder kun norsk, og ikke dobbelt, statsborgerskap. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du hos forskningsleder Øyvind Sjøvik, mobiltlf. 909 29 385, eller forsker Espen Selvig, mobiltlf. 975 73 822.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt relevante attester, innen 12. oktober. Ref. nr. 2022/01855.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta