Sommerforsker 2023

Vil du forske med de beste neste sommer?

SINTEFs visjon er "Teknologi for et bedre samfunn".  Sammen med våre oppdragsgivere utvikler vi kunnskap og løsninger som bidrar til økt, bærekraftig verdiskaping, eller som bidrar til bedre ressursutnyttelse og helt nye inntektsmuligheter. 

For å virkelig lykkes med "digitalisering" av næringsliv og samfunn kreves dyp fagkunnskap innen områder som modellering, simulering, optimering og programmering. Vi bruker vår ekspertise i kombinasjon med god næringsforståelse og det fremste fra teknisk forskning for å øke norske næringers konkurransekraft. Vi jobber også med mange internasjonale selskaper. 

I SINTEF blir du en del av landets fremste anvendte forskningsmiljø og får være med å utvikle fremtidens teknologi. Sammen med norske virksomheter bidrar vi til å bygge morgendagens Norge. Du får tidlig erfaring i prosjektledelse, kundekontakt og internasjonalt samarbeid. Du vil kunne jobbe med et vidt spekter av norske og internasjonale kunder, alt fra små startups til Norges og verdens største selskaper. 

Vi tilbyr spennende sommerjobber i Oslo og Trondheim for dyktige studenter (fortrinnsvis fra 3. og 4. årskurs) med interesse for matematikk, numeriske metoder, programmering, optimering, robotikk, maskinsyn, bildeanalyse eller kunstig intelligens. Dersom du nærmer deg avslutning av studiene vil vi også kunne samarbeide om masteroppgave, og på sikt kunne tilby fast ansettelse eller PhD/PostDoc-stipend tilknyttet våre prosjekter. 

Arbeidsoppgavene vil bli definert i løpet av våren 2023, basert på din bakgrunn og vårt behov. Du vil bli integrert i pågående forskningsprosjekter og vil få en fadder som følger deg opp litt ekstra. Du vil også bli en del av en større gruppe sommerforskere i SINTEF Digital med sosiale arrangement gjennom sommeren. For mer informasjon, kan du se på videoen om sommerprosjektet vårt fra 2022. 

SINTEF Sommerstudent Asta Rustad - YouTube

Det er mulig å søke innen ni forskjellige forskningsgrupper i SINTEF Digital:  

Søknad må inneholde CV, karakterutskrift og hvilken gruppe du helst vil jobbe i. 

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta