Undervannskrigføring – forsker matematikk/fysikk

Norge er en arktisk maritim nasjon, med lang kystlinje. Dette setter unike krav til hvordan vi forsvarer oss til sjøs.

Teknologiutvikling vil påvirke hvordan maritime operasjoner gjennomføres i fremtiden. For å kunne utnytte dette, er det nødvendig å evaluere ulike løsninger som er tilpasset norske forhold. Vi støtter utviklingen av Sjøforsvaret for å møte morgendagens behov i fremtidens operasjonsmiljø, og vil bidra til evaluering av nye konsepter og anskaffelser.

Vår forskningsgruppe jobber spesielt med dagens antiubåtkapasitet, og hvordan vi i fremtiden kan bidra til at denne blir bedre. Jobben vår spenner fra modellering og simulering, til innsamling og analyse av systemdata fra tester og øvelser. Resultatene formidles gjennom skriftlige rapporter, konferansebidrag, og foredrag og undervisning for forsvarssektoren.

Arbeidsoppgavene er mangfoldige, men fellesnevneren er matematiske modeller, teknologiforståelse og teknologiutnyttelse. Vi skal nå styrke vår kompetanse innen sonarsystemer. En del av arbeidet knytter seg direkte til Forsvarets øvelser, der vi bidrar med planlegging, medseilas og etteranalyse av øvelsene. Presentasjon av forskning, både muntlig og skriftlig, er en viktig del av arbeidet.

Programvareutvikling vil også være en del av dine arbeidsoppgaver. Av verktøy og programmeringsspråk bruker vi blant annet C#, Python og C. Dette brukes både direkte i dataanalyse, og til å lage verktøy og demonstratorer.

Som person har du stor interesse for nye teknologiske løsninger, er nysgjerrig og har et genuint ønske om å utvikle deg og lære nye ting. Vi jobber tverrfaglig både innad i vårt prosjektmiljø og med kolleger fra andre fagområder, og det er derfor viktig for oss at du finner samarbeid verdifullt.

Du trives godt når du kan tenke bredt og legge frem nye ideer, tanker og forslag. Jobben vår innebærer med jevne mellomrom å dokumentere forskningen vår, og du bør derfor like å dykke ned i eget skriftlig arbeid i ny og ne.

Nødvendige kvalifikasjoner er master- eller doktorgrad innen teknologiske/matematiske fag (for eksempel fysikk, kybernetikk, informatikk, matematikk eller lignende), med gode resultater. Du må ha tatt fag eller ha erfaring innen programmering. Du kommuniserer godt; både skriftlig og muntlig. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne- forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn, bakgrunn og hull i CV-en. FFI ønsker flere kvinner i denne type stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Nyutdannede oppfordres spesielt til å søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/ Nato Secret. For denne stillingen er det nødvendig å kun inneha norsk statsborgerskap. Det er også en forutsetning for stillingen at man tilfredsstiller fysiske krav for å kunne få sjømannsattest. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du hos forskningsleder Tale Såstad Solberg, tlf. 33 03 38 64 / 99 57 13 89, eller sjefsforsker Jørn Inge Vestgården, tlf. 63 80 70 19 / 901 67 593.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt relevante attester, innen 16. oktober. Ref.nr. er 2022/01906.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta