Fast stilling

Vil du jobbe med modellering og simulering? Vi søker nyutdannede

God situasjonsforståelse er en forutsetning for all krigføring.

Radarer og andre typer sensorer bidrar til dette og legger grunnlaget for å kunne ta hensiktsmessige beslutninger og for å kunne utnytte våpensystemer på best mulig måte.

Truslene vi kommer til å møte i fremtiden vil kreve at sensorsystemer er tettere integrert og prosesserer raskere enn de gjør i dag. Automatiserte/ autonome systemer vil bli sentrale for å kunne samle inn, prosessere, utveksle og utnytte informasjon.

Vi ser etter deg som ønsker å bidra til at dagens radar- og sensorsystemer utnyttes på best mulig måte, og som ønsker å være med på den spennende reisen vi har foran oss med å definere fremtidens konsepter.

Du har minimum mastergrad innen matematikk, fysikk, informatikk eller andre relevante fagområder. Du har kjennskap til programmeringsspråk som C#, C++, Python og/eller Matlab.

Du er interessert i programmering og har gode analytiske evner. Du verdsetter samarbeid og er en pådriver for dette. Samtidig trives du godt når du kan arbeide selvstendig og å gjøre faglige dypdykk. Du er idérik, liker faglige diskusjoner og er ikke redd for å legge frem egne tanker, ideer og forslag.

Vårt team jobber innenfor maritim krigføring i overvannsdomenet. Vi bruker vår teknologikompetanse til å styrke Marinens fregatter og korvetters operative evne, og til å utvikle og ta i bruk nytt materiell. Jobben vår spenner seg fra modellering og simulering til innsamling og analyse av systemdata fra tester og øvelser. Resultatene formidles gjennom skriftlige rapporter og gjennom foredrag og undervisning for forsvarssektoren.

Du vil jobbe med å videreutvikle eksisterende simuleringsmodeller og utvikle nye modeller for fremtidige konsepter. Arbeidsoppgavene dine vil også kunne inkludere planlegging av og deltakelse under tester og øvelser, analyse av simulerte data og systemdata, og deltakelse i internasjonale fora. Vi har stort fokus på samarbeid og tverrfaglig kunnskapsdeling, både internt i fagmiljøer på FFI og med våre kolleger i sektoren for øvrig.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Nyutdannede oppfordres til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/ Nato Secret. For denne stillingen er det nødvendig å ha kun norsk statsborgerskap. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til Guro Kahrs Rognsvåg (90982038 / 63807788) eller Tung Pham (99540414 / 63807952).

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt relevante attester, innen 7. november. Ref.nr. er 2022/01945.

 

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta