Fast stilling

Vil du være med å utvikle fremtidens undervannsroboter?

Ved FFI er vi svært langt framme internasjonalt innen forskning og utvikling for autonome systemer. Sammen med norsk industri har vi blant annet utviklet en verdensledende autonom undervannsfarkost (AUV), kalt HUGIN. Fremtidig militær og sivil bruk krever at AUV-ene får stadig større grad av autonomi og evne til å forstå verden rundt seg. Dette gjelder spesielt AUV-er med lang utholdenhet, som skal operere på egenhånd i uker eller måneder.

Nå ser vi etter deg som har lyst til å hjelpe disse å forstå verden rundt seg. En viktig del av arbeidet vil bestå av å utvikle og implementere nye algoritmer for situasjonsforståelse, for eksempel å automatisk detektere endringer i to sonarbilder tatt på samme sted til forskjellig tid. Du vil få anledning til å følge en algoritme fra idé via eksperiment til operativ bruk, og du vil få se hvordan ditt arbeid gir nytteverdi for AUV-operasjoner.

For en AUV som skal operere autonomt over lang tider det helt sentralt at den selv kan tilpasse sin oppførsel til forholdene i operasjonsområdet og til sin egen tilstand. Det kan være at farkosten bør oppsøke eller unngå objekter den detekterer, at sensordataene ikke har forventet kvalitet eller at havmiljøet er så komplekst at farkosten må endre kjøremønster for å se bedre. For å få til slik autonomi må farkosten ha en god forståelse av situasjonen den opererer i, dvs. den må evne å tolke sensordataene for å skjønne hva det er den ser og hvor mye den kan stole på hver sensor.

Du vil bli en del av et miljø som har dyp faglig kunnskap og mange års erfaring innen automatisk bildeanalyse, og som er nysgjerrig på nye løsninger og metoder. Vi jobber med hele spekteret fra grunnleggende forskning til eksperimentering ute på sjøen. Det er godt samhold og stor takhøyde i gruppa.

Du har minimum mastergrad innen informatikk, signalbehandling eller andre realfaglig retninger, med gode resultater. Du bør også ha gode ferdigheter i programmering, for eksempel i Matlab, Python eller C++, for eksempel fra studiene.

Som person er du selvgående, har analytiske evner og trives godt når du kan bryne deg på ukjente problemstillinger. Du har en faglig drive og er opptatt av å utvikle deg. Du er åpen og nysgjerrig, og blir inspirert av å jobbe i tverrfaglige team. Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/ Nato Secret. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til sjefsforsker Øivind Midtgaard, tlf. 99 64 76 03 eller forskningsleder Martin Syre Wiig, tlf. 45 61 69 08.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra relevant arbeidserfaring, innen 6. november 2022. Ref.nr. er 2022/01974.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta