Ønsker du å arbeide med signalbehandling for ubåter?

FFI støtter anskaffelsen av Norges nye ubåter, som gjennomføres i samarbeid med Tyskland. Instituttet er svært langt framme internasjonalt innen forskning og utvikling for undervannssystemer, og vi har lang erfaring innen sonaranalyse for ubåt. Vi skal nå følge opp utviklingen av sonarsystemet til de nye ubåtene.

Vi søker etter en ny kollega som blir del av et miljø som har høy faglig kompetanse og erfaring på området. Arbeidsoppgavene vil tilpasses dine interesser og faglige kompetanse, og i tillegg til gode karrieremuligheter og rom til faglig utvikling, vil du få stor frihet til å påvirke din egen arbeidshverdag.

Aktuelle arbeidsoppgaver er innhenting, analyse og tolkning av akustiske undervannssensordata og metodeutvikling av automatisk signalprosessering for passiv sonar.  Samarbeid med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt er sentralt i arbeidet, og gruppen skal også forberede senere teknisk og operativ evaluering av sonarsystemet på ubåtene.

Du har relevant utdanning på minimum mastergradsnivå, med gode resultater.

Vi søker deg som har ett eller flere av følgende fagfelt som en signifikant del av utdanningen: Signalbehandling, informatikk, digital kommunikasjon, elektronikk, teknisk fysikk, akustikk, robotikk, maskinlæring, kybernetikk, anvendt matematikk eller statistikk. Det er også behov for kompetanse innen utvikling av programvare i denne stillingen. Kjennskap til ubåter og undervannssensorsystemer er en fordel, men nødvendig opplæring vil bli gitt.

Som person er du nysgjerrig og evner å sette deg inn i og tenke nytt rundt problemstillinger du møter. Du er allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert, og har analytiske evner kombinert med praktisk forståelse. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta initiativ.

Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. Arbeidsstedet for stillingen er Kjeller.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/ Nato Secret. For denne stillingen er det nødvendig å ha kun norsk statsborgerskap. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.  

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forskningsleder Arvid Melkevik tlf. 63 80 74 24 / 97 72 82 92.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 17. november 2022. Ref.nr. er 2022/02161.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta