Undervannskrigføring – forsker matematikk/fysikk

Er du interessert i undervannsdomenet? Ønsker du å dykke ned i detaljene? Blir du motivert av en teknisk og analytisk arbeidshverdag? Da kan du være den rette kandidaten for oss!

Norge er en arktisk maritim nasjon med lang kystlinje, noe som setter unike krav til hvordan vi forsvarer oss til sjøs.  Ved FFI støtter vi Forsvarets evne til å møte morgendagens behov i fremtidens operasjonsmiljø ved å bidra til evaluering av nye konsepter og teknologi.

Vår forskningsgruppe jobber spesielt med dagens antiubåtkapasitet, og hvordan vi i fremtiden kan bidra til at denne blir bedre. Jobben vår spenner fra modellering og simulering, til innsamling og analyse av systemdata fra tester og øvelser. Resultatene formidles gjennom skriftlige rapporter, konferansebidrag, og foredrag og undervisning for forsvarssektoren.

Instituttets visjon «Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar» er viktig for oss. Mye av arbeidet vi gjør skjer i tett samarbeid med Forsvaret, og resultatene gir umiddelbar effekt. Vi har også ansvar for å følge teknologiutviklingen på kort og lang sikt, slik at vi kan bistå med råd om nyanskaffelser og forstå hvordan fagfeltet utvikler seg over tid.

Arbeidsoppgavene er mangfoldige, men fellesnevneren er matematiske modeller, teknologiforståelse og teknologiutnyttelse. Vi skal nå styrke vår kompetanse innen sonarsystemer. En del av arbeidet knytter seg direkte til Forsvarets øvelser, der vi bidrar i forbindelse med planlegging, gjennomføring og etteranalyse av øvelsene. Presentasjon av forskning, både muntlig og skriftlig, er en viktig del av arbeidet.

Programvareutvikling vil også være en del av dine arbeidsoppgaver. Av verktøy og programmeringsspråk bruker vi blant annet C#, Python og C. Dette brukes både direkte i dataanalyse, og til å lage verktøy og demonstratorer.

Nødvendige kvalifikasjoner er master- eller doktorgrad innen teknisk-naturvitenskapelige fag med gode karakterer. Studieretninger som fysikk, akustikk, kybernetikk, informatikk, signalbehandling og matematikk passer godt hos oss, men andre fagkombinasjoner og studieretninger vil også bli vurdert. Du må ha tatt fag eller ha erfaring innen programmering. Du kommuniserer godt; både skriftlig og muntlig. Arbeidsspråket vårt er norsk. Har du erfaring innen sonarteknologi er det et stort pluss.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/ NATO Secret. For denne stillingen er det nødvendig å kun inneha norsk statsborgerskap. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no. Det er også en forutsetning for stillingen at man tilfredsstiller fysiske krav for å kunne få sjømannsattest. 

Personlig egnethet vil bli ilagt stor vekt. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. Du er selvstendig og kan drive arbeidet fremover, men også samarbeide tett, både med kollegaer ved FFI og oppdragsgiverne i Forsvaret.

Du er åpen og nysgjerrig på ny teknologi, og har et genuint ønske om å utvikle deg og lære nye ting.

Forskningsresultater er først nyttige når de er formidlet og dokumentert, enten i vitenskapelige fora, rapporter eller direkte til oppdragsgiverne. Du har derfor god muntlig og skriftlig formidlingsevne, og du kan tilpasse budskapet til publikum.

Vi tilbyr et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver. Mulighet for arbeidssted enten på Kjeller eller i Horten. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne- forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn, bakgrunn og hull i CV-en. Nyutdannede oppfordres spesielt til å søke.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du hos forskningsleder Tale Såstad Solberg, tlf. 33 03 38 64 / 99 57 13 89, eller sjefsforsker Jørn Inge Vestgården, tlf. 63 80 70 19 / 901 67 593.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 23. mars 2023. Ref.nr. er 2023/00496.

 

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta