Studentassistenter under Matematikkløypa 2024

Matematikkløypa er et tilbud til elever på 8. trinn, der de kan komme en dag til NTNU for å oppleve matematikkens verden gjennom ei løype med forskjellige oppgaver. Elevene får et mysterium de skal løse, og må jobbe seg gjennom ulike matematikk-oppgaver for å samle spor. Oppgavene er fordelt på flere poster på Realfagbygget.

Arbeidsoppgaven går ut på å veilede og undervise ei elevgruppe på 6–7 elever gjennom de ulike oppgavene. Du følger ei ny elevgruppe hver dag. Det er totalt 12 studenter med hver sin gruppe i Matematikkløypa hver dag.

 

Det blir gitt opplæring onsdag 6. mars kl. 10:15–15:00. Der vil vi gjennomgå alle oppgavene og postene i løypa, og praktisk info om arbeidsoppgaven. Deretter kommer det grupper alle hverdager 7.–21. mars (totalt 11 dager). Arbeidstid er 09:30 til 13:30 hver dag, unntatt 21. mars, da har vi et oppsummeringsmøte etterpå og er ferdige kl. 14:00. Studentassistentene deltar alle dagene.

Stillingen er lønnet i lønnstrinn 22. Studentassistenter som har fullført tre års studier, tilsvarende bachelorgrad, eller «Læringsassistent-kurset» (LAOS) blir lønnet i l.tr. 24. Alle studentassistenter blir lønnet for 50 timer, med forbehold om oppmøte.

For mer informasjon om Matematikkløypa, se hjemmesida: www.ntnu.no/skolelab/matematikkloypa

Søknaden skal være kortfattet og inneholde

  • Navn
  • Studieretning og årstrinn
  • Telefonnummer
  • Om du har fullført LAOS-kurs eller ikke
  • Din motivasjon for å søke på denne stillingen
  • Ev. relevant erfaring.

 

Søknad sendes til Ingeborg Berg: ingeborg.berg@ntnu.no

 

NB! Dersom du ikke har mulighet til å delta alle dagene må dette spesifiseres i søknaden.

Søknadsfrist: 18. februar

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta