Sommerjobb hos Sintef Energi

Som tidligere år gjennomfører SINTEF Energi også i 2014 et sommerjobbprosjekt der studenter fra NTNU og andre universitet oppfordres til å søke sommerjobb innenfor utvalgte tema som er relevante for vår oppdragsforskning.

Sommerjobbprosjektet består av følgende hovedelementer;

· Gjennomføre en konkret forskningsoppgave som er integrert i våre prosjekter med løpende oppfølging fra erfarne SINTEF-forskere og tilstedeværelse av disse i perioden arbeidet pågår.

· Studenter i sommerjobb sitter i kontorfelleskap.

· Felles presentasjon for aktuelle forskere hos SINTEF Energi.

· Mulighet til å gjennomføre prosjekt- og masteroppgave, der sommerjobben settes i sammenheng med disse.

· Oppstartsdato og arbeidsperiode etter nærmere avtale.

SINTEF Energi er en organisasjon i jevn vekst, og rekrutterte i 2013 30 nye medarbeidere i faste stillinger, flere av disse hadde hatt sommerjobb først. Oppgavene lyses ut 22. januar. Søknadsfrist er 17. mars. 3.-5. klasse er ønsket, men 1. og 2. kan gjerne søke! For mer informasjon om sommerjobbprosjektet og de enkelte jobbene, se www.sintef.no/energisommerjobb

SINTEF Energi har tidligere rekruttert flere studenter fra fys/mat med stort hell, både til sommerjobb og til senere fast stilling.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta