Sommerjobber 2015 ved SINTEF Energi

Som tidligere år utlyser SINTEF Energi også i 2015 sommerjobber der studenter fra NTNU og andre universitet kan arbeide med utvalgte tema som er relevante for vår oppdragsforskning.

SINTEF Energi har tidligere rekruttert flere studenter fra Fysikk og matematikk både til sommerjobber og faste stillinger. Våre forskere motiveres av hvor mye studentene får til i løpet av en sommer, og de ser at forskningen blir drevet fremover gjennom studentenes bidrag. Det er ikke uvanlig at en rapport fra en ferdig sommerjobb gir vesentlige bidrag til forskningsrapportene i våre prosjekter.

Sommerjobbene består av følgende hovedelementer:

· Gjennomføre en konkret forskningsoppgave som er integrert i våre prosjekter.

· Oppfølging fra erfarne SINTEF-forskere og tilstedeværelse av disse i perioden arbeidet pågår.

· Felles presentasjon for aktuelle forskere hos SINTEF Energi.

· Mulighet til å gjennomføre prosjekt- og masteroppgave, der sommerjobben settes i sammenheng med disse.

· Oppstartsdato og arbeidsperiode etter nærmere avtale.

Søknadsfristen er 1. mars, men søknader behandles fortløpende så vi anbefaler å søke så tidlig som mulig. I søknaden må du oppgi hvilke av oppgavene våre du søker på.

For mer informasjon om sommerjobbene og utlysninger for de enkelte oppgavene vi tilbyr sommerjobber innen, se www.sintef.no/energisommerjobb.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta